Sáng ngày 2/10, tại Cung Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng của huyện Mai Châu

Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh; cùng cá tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích, đóng góp trong 10 năm xây dựng NTM của tỉnh.

Sau 10 năm triển khai, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới tích cực. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường, kết quả đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh, đặc biệt trong giai đoạn 2 từ 2016 đến nay, nhiều mục tiêu quan trọng về xây dựng nông thôn mới sớm hoàn thành ngay trong năm 2019.

Xuất phát điểm, năm 2011 tỉnh Hòa Bình mới có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí; số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí hết sức khó khăn như giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, y tế, hộ nghèo…,sản xuất nông nghiệp còn manh mún, giá trị hàng hoá chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp (mới đạt 8,3 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo cao (31,51%).

Ngay từ đầu năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời đã trực tiếp phát động phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị và toàn thể nhân dân trong tỉnh đều tích cực hưởng ứng tham gia, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở các xã. Các huyện, thành phố và các xã trong tỉnh đã cụ thể hoá phong trào thi đua bằng việc phát động các phong trào thi đua gắn với điều kiện thực tế địa phương như phong trào “phát huy nội lực, hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới”, phong trào “xóm làng huy động nhân dân cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cải tạo ao, vườn, cổng, ngõ, tường rào xanh - sạch - đẹp….Giai đoạn 2010 – 2020, tổng vốn huy động xây dựng NTM toàn tỉnh đạt trên 21.000 tỷ đồng. Trong đó, toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp được trên 2.468,57 tỷ đồng (trong đó: đóng góp bằng tiền mặt: trên 109,72 tỷ đồng; huy động được trên 2.409.094 ngày công lao động; nhân dân đã hiến trên 979.302,9 m2 đất; đóng góp vật tư, vật liệu, máy móc, ... được quy đổi bằng tiền được trên 2.306,49 tỷ đồng; vốn huy động từ nguồn khác được trên 52,36 tỷ đồng).

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm chính trị cao và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả khả quan, các nội dung trọng tâm của Chương trình được triển khai hiệu quả.

Đến nay tỉnh Hòa Bình có 82/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42,9% tổng số xã của tỉnh, tăng 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011 và tăng 51 xã so với năm 2015; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,01 tiêu chí/xã, tăng bình quân 10,61  tiêu chí/xã so với năm 2011; tăng bình quân 3,51 tiêu chí/xã so với kết quả đến hết năm 2015. Toàn tỉnh không có xã dưới 10 tiêu chí. Hiện có 01 đơn vị thành phố Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo báo cáo của các huyện, thành phố cho đến thời điểm hiện tại các công trình nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Kết quả xây dựng nông thôn mới mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng nhiều địa phương còn khó khăn, đặc biệt là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa nên nhìn chung kết quả xây dựng nông thôn mới còn khoảng cách chênh lệch khá lớn, có xu hướng nới rộng khoảng cách giữa các huyện trong tỉnh. Nhu cầu xây dựng NTM của các xã đặc biệt là những xã khó khăn là rất lớn, tuy nhiên nguồn vốn còn hạn chế. Bên cạnh đó kinh tế phát triển chưa bền vững, một số lĩnh vực, sản phẩm nông nghiệp quy mô còn nhỏ, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn rất ít, nhất là doanh nghiệp phát triển liên kết sản xuất; hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác nhìn chung còn thấp, chưa thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế hộ.

Tiếp tục phát dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới


  Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh trong 10 năm xây dựng NTM. Sau 10 năm xây dựng NTM, diện mạo của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân ngày càng được cải thiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những những hạn chế, khó khăn để xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn. Trọng tâm, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới, với tinh thần: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc, tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những xã, những đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có thể dẫn đến sao nhãng công việc. Mỗi địa phương phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thôn, xóm phải phấn đấu xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn hộ phấn đấu xây dựng Vườn mẫu.Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực ở địa phương; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP gắn với lợi thế của từng địa phương, nhằm góp phần gia tăng nhanh thu nhập cho người dân nông thôn. Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên toàn diện các mặt văn hóa – xã hội, quan tâm phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trật tự xã hội, quốc phòng…


 Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 1.100 tấn xi măng cho 11 huyện, thành phố để phục vụ chương trình xây dựng NTM

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 1.100 tấn xi măng cho 11 huyện, thành phố để phục vụ chương trình xây dựng NTM. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 21 tập thể xếp thứ nhất, 22 tập thể xếp thứ nhì, 20 tập thể xếp thứ ba trong phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 11 hộ gia đình, 21 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng NTM trong 10 năm qua.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xây dựng NTM trong 10 năm qua.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025. Trong đó đặt ra chỉ tiêu cụ thể:  Đến năm 2025 tỷ lệ số xã được công nhận đạt chuẩn NTM trên 65% (khoảng 124 xã), không có xã dưới 15 tiêu chí, có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn còn dưới 10%, tỷ lệ người dân nông thôn tham gia BHYT đạt trên 98%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề đạt trên 75%. Nâng cao chất lượng đời sống cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân./.

CTTĐT

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction