Ngày 23/10, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi kiểm tra tại Sở NN&PTNT.
 
Sở NN&PTNT đã ban hành Chương trình hành động số 533/CTr-SNN ngày 22/9/2016 thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều vượt hoặc tương đương cùng kỳ. Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt trên 4,5%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản ước năm 2019 là 20,64%, dự báo năm 2020 là 19,7%; cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Giá trị thu nhập trung bình trên 1 ha canh tác trồng trọt giai đoạn ước đạt 126 triệu đồng/ha; giá trị thu nhập trung bình trên 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn ước đạt 150 triệu đồng/ha  vượt chỉ tiêu NQ). Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh dự báo năm 2020 đạt 95%, đạt chỉ tiêu NQ. Đến năm  2020, có khoảng 45% xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu NQ đề ra (40%), dự kiến tới hết năm 2020 có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu NQ; không còn xã dưới 10 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 15,2 tiêu chí. Độ che phủ rừng tới năm 2020 đạt trên 51%, vượt chỉ tiêu NQ. Kết quả thực hiện các mục tiêu chuyên ngành cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được thực hiện, từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao và hiệu quả...
 
Các thành viên đoàn kiểm tra đã cho ý kiến vào công tác phát triển ngành, đề xuất một số nội dung nhằm thúc đẩy giá trị gia tăng ngành, thu hút đầu tư…
 
Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành NN&PTNT trong thực hiện các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém ngành còn gặp phải, đó là: Nông nghiệp còn manh mún, tự phát. Tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng NTM còn hạn chế. Đầu tư vào nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác dồn điền đổi thửa mới chỉ là bước đầu. Vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vệ sinh môi trường nông thôn; chưa khai thác tốt PTNT gắn với phát triển du lịch… 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, ngành NN&PTNT tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu cho tỉnh ban hành NQ chuyên đề về phát triển kinh tế lâm nghiệp; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách đối với phát triển nông nghiệp. Thực hiện rà soát lại các loại quy hoạch ngành nông nghiệp, có cơ chế để thực hiện tốt quy hoạch đề ra. Đưa ra cơ chế vận động người nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, chuyển sang sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn trên cùng một diện tích đất. Xây dựng các sản phẩm hướng tới xuất khẩu, đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn của thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh kết quả xây dựng NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng ngành nông nghiệp, xử lý các tiềm ần về thiên tai, ô nhiễm môi trường. Hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Gắn với phát nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch. Phát triển ngành nông nghiệp Hòa Bình là nơi cung cấp thực phẩm sạch cho thành phố Hà Nội và lân cận, gia tăng giá trị sản xuất và nâng cao đời sống người nông dân./.
 
HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction