Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ, ngành NN&PTNT đã có động lực to lớn để vượt qua thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN& PTNT lần thứ VI đề ra.
 
Nhiệm kỳ qua, ngành NN&PTNT nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy cấp trên và sự phối hợp hiệu quả các ngành liên quan. Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày nông sản chất lượng cao của ngành NN&PTNT tại huyện Lạc Thủy. 
 
Có thể khẳng định, điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua là: "Nông nghiệp phát triển toàn diện, có giá trị gia tăng cao, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao mức sống cư dân nông thôn”. 
 
Đảng bộ Sở NN&PTNT có 17 chi bộ trực thuộc, 1 đảng bộ bộ phận, tổng số 285 đảng viên. Đảng bộ có nhiệm vụ lãnh đạo chi, đảng bộ trực thuộc và cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên; quán triệt đến các cấp ủy lãnh đạo cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch chỉ đạo điều hành và kế hoạch phát triển của ngành. Theo đó, xác định trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020 là thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM).
 
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 5 năm qua, kết quả đạt được khá toàn diện: Trong lĩnh vực trồng trọt, đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung cho giá trị gia tăng cao, góp phần nâng giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 128,4 triệu đồng/ha/năm, vượt 2,4% chỉ tiêu giao. Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngành chủ động khống chế dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; đồng thời tích cực triển khai các giải pháp gia tăng hiệu quả kinh tế của các loại vật nuôi lợi thế như lợn, bò, trâu, dê, gia cầm… Trong lĩnh vực thủy sản, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản được mở rộng với khoảng 2,7 nghìn ha, sản lượng khoảng 11 nghìn tấn, tăng gấp 2 lần năm 2015. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, kết quả trồng, bảo vệ, khoanh nuôi và chăm sóc rừng luôn vượt kế hoạch hàng năm; độ che phủ rừng được duy trì hàng năm đều trên mức chỉ tiêu giao (50%), đến năm 2020 là 51,5%, vượt 3% chỉ tiêu... Đó là những diễn biến tích cực cho thấy sự phát triển đầy thuyết phục của ngành trong 5 qua. Cụ thể, ngành đã đạt mức tăng trưởng trung bình 4,35%/năm, thuộc nhóm cao nhất và gấp 2 lần toàn quốc.
 
Riêng về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 88/191 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 46% tổng số xã của tỉnh, tăng 37 xã so với năm 2015. Dự kiến đến cuối năm 2020, có 88/131 xã sau sáp nhập về đích, chiếm 44,6% xã, vượt 11,5% chi tiêu. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 88/131 xã sau sáp nhập về đích NTM, chiếm 44,6% tổng số xã, vượt 11,5% chi tiêu. Cùng với đó, có 95,2% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, vượt 0,2% chỉ tiêu; đời sống của cư dân nông thôn được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo nên diện mạo NTM ngày càng khởi sắc.  
 
Nhiệm kỳ qua, nông nghiệp đã phát triển toàn diện, nông thôn đã hoàn toàn đổi mới. Những thành tựu đạt được tạo nguồn sức mạnh để ngành NN&PTNT tiếp tục tạo những đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời, có nhiều cơ hội mới để ngành phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn. Cụ thể, Đảng bộ Sở NN&PTNT xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ Đảng; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và bền vững, xây dựng NTM văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu hàng năm, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; 100% nhiệm vụ lãnh đạo và UBND tỉnh giao hoàn thành đúng và trước hạn; 100% tổ chức đoàn thể, chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Cùng với đó, ngành phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị được giao: Tốc độ tăng trưởng ngành trên 4%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng trên 50%. Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 95%. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt 200 triệu đồng/ha, thủy sản 325 triệu đồng/ha; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trên 70%; 50%  huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tỷ lệ hàng hóa qua chế biến đạt trên 30%; tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa trên 55%.
 
Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, toàn thể đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng trong ngành NN&PTNT quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 Trần Văn Tiệp 
TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction