Ngày 4/11, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chính quyền điện tử tỉnh chủ trì cuộc họp BCĐ chính quyền điện tử nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử 10 tháng, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối của năm 2020. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên BCĐ, tổ công tác giúp việc BCĐ tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
10 tháng năm 2020, các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh cơ bản hoàn thành. Về hạ tầng kỹ thuật CNTT đã triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư thêm thiết bị, nâng cấp về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Mạng diện rộng WAN kết nối giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố vào mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp I nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Phần mềm quản lý văn bản đã điều hành và triển khai đồng bộ đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã. Phần mềm đã sử dụng mã định danh các cơ quan Nhà nước ban hành, thực hiện liên thông với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Theo dõi trên toàn hệ thống phần mềm có gần 758.500 văn bản đến, gần 180.000 văn bản đi được cập nhật, xử lý và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan Nhà nước. Với việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính đã tiếp nhận trên 236.000 thủ tục, trong đó, 232.700 thủ tục được giải quyết, trên 1.500 thủ tục đang giải quyết. Cổng dịch vụ công tỉnh kết nối, thiết lập cung cấp 765/921 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Từ tháng 12/2019, tỉnh đã xây dựng và triển khai nền tảng chia sẻ và tích hợp thông tin, dữ liệu dùng chung cấp tỉnh. 100% sở, ngành, huyện, thành phố đã được trang bị các thiết bị tường lửa tối thiểu, hoàn thành 3 lớp trong mô hình đảm bảo an toàn thông tin "4 lớp". Hệ thống phòng họp không giấy tờ dự kiến hoàn thành và triển khai trong tháng 11/2020. Tỉnh đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT năm 2019, tăng  24 bậc so với năm 2018.
 
Liên quan đến nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, các sở, ngành thành viên BCĐ đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế, tồn tại trong triển khai, thực hiện về cơ sở hạ tầng thông tin; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn thấp; vấn đề an toàn thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; đầu tư Nhà nước cho xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh chưa tương xứng nhiệm vụ đặt ra...
 
Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chính quyền điện tử tỉnh nhấn mạnh: Chính phủ điện tử và chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của mọi quốc gia và cần phải ứng dụng một cách mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Để tạo nền tảng cho việc xây dựng chính quyền điện tử năm 2021 và những năm tiếp theo, đề nghị các các sở, ban, ngành, huyện, thành phố quyết liệt chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đạt 20% năm 2020. Đối với việc vận hành, sử dụng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, xem xét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị hoạt động không hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng chính quyền điện tử... 
HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction