Ngày 10/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
 
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Vụ mùa, hè thu diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã tranh thủ gieo trồng các loại cây trồng đảm bảo trong khung thời vụ. Diện tích lúa trà muộn chiếm trên 90%. Mặc dù diện tích cây lương thực có hạt giảm so với cùng kỳ, song sản lượng vẫn đạt 16,5 vạn tấn (tăng 0,4% so cùng kỳ). Sản lượng lương thực cây có hạt cả năm đạt 36 vạn tấn (tăng 2,2% so cùng kỳ). Tổng đàn gia súc được duy trì, đàn gia cầm tăng 5,7% so cùng kỳ, tổng sản lượng 94,85 nghìn tấn (tăng 7,5% so cùng kỳ). Sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 11,15 nghìn tấn (tăng 23,9% so cùng kỳ). Duy trì độ che phủ rừng 51,5%.
 
Đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong sản xuất vụ mùa, hè thu; đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021.  Đồng thời thống nhất triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 với một số mục tiêu: Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng cây hàng năm 64 nghìn ha, trong đó, cây lương thực có hạt 33 nghìn ha, sản lượng 16,6 vạn tấn; cây lấy củ chất bột 11 nghìn ha; mía 7,5 nghìn ha; rau, đậu các loại 5,7 nghìn ha. Chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đẩy mạnh thâm canh cá lồng bè trên sông và hồ lớn; đảm bảo độ che phủ rừng 51,5%...
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong sản xuất vụ mùa, hè thu. Nhấn mạnh vụ đông xuân quyết định đến kết quả sản xuất cả năm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ để đạt kết quả toàn diện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành NN&PTNT phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đề án đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM. Các địa phương cần bố trí cây trồng hợp lý, phù hợp kết quả đề án điều tra xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và phân hạng thích nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án khung giá rừng, quản lý tốt 3 loại rừng. Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bên cạnh đó, ngành NN&PTNT cùng sở, ngành, địa phương thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn; tập trung hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM. Đối với lĩnh vực chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và các loại bệnh trên đàn vật nuôi./.
HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction