Năm 2021, Lãnh đạo Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình đã chú trọng quan tâm đến các giải pháp hướng đến chuyển đổi số và ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của ngành. Như trong trồng trọt ứng dụng thông qua phần mềm cho phép phân tích các dữ liệu về môi trường, loại cây và giai đoạn sinh trưởng của cây, người tiêu dùng có thể truy xuất và theo dõi các thông số này theo thời gian thực. Trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ sinh học được áp dụng rộng ở trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Trong lâm nghiệp ứng dụng công nghệ áp dụng trong quản lý giống lâm nghiệp và lâm sản; công nghệ GIS và ảnh viễn thám để xây dựng các phần mềm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh, phần mềm giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng,...

Cụ thể đã triển khai hoàn thiện phần mềm quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (bản đồ thổ nhưỡng và phần mềm quản lý tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hòa Bình), số hóa bản đồ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2025, định hướng năm 2030 tỉnh Hòa Bình nhằm tích hợp các dữ liệu trong chuyển đổi số và thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước để khơi thông các khó khăn vướng mắc trong thu hút đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các hoạt động khác như tổ chức 02 cuộc Hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số, thành phần mời Lãnh đạo Sở ngành của tỉnh, trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở cùng các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Hội thảo trực tuyến và các hoạt động diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam 2021(Viet nam DX SUMMIT 2021) vào ngày 30/11 đến 04/12/2021 và Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra ngày 27/12/2021 do Bộ NN&PTNT chủ trì.

Thông qua 02 cuộc hội thảo nhiệm vụ trong năm 2022 và các năm tiếp theo đặt ra mục tiêu là tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu số về nông nghiệp, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data), trong đó ưu tiên về đất trồng lúa, đất rừng, cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp và quan trọng nhất là phải hướng đến người dùng có sự tham gia của mọi thành phần trong chuỗi sản xuất từ người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đều tham gia vào quá trình chuyển đổi số về các lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT được ứng dụng trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, chế biến v,v,... Người nông dân cần được tiếp cận bản đồ số nông nghiệp và được cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và DN, vận hành Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong năm 2022 trở đi Lãnh đạo và tập thể ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết tâm thực hiện công tác chuyển đổi số ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt thực hiện Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction