Tin hoạt động của Ngành

Chiều ngày 03/6/2022, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, UVBTV Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình; Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở; Đoàn Thanh niên Sở và toàn thể hội viên Cựu chiến binh của Sở.

CCB SNN 01

Toàn cảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII,Nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình đã nghe Báo cáo Chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo trình Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ Sở và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh.

Báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã khẳng định: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh, của Đảng ủy Sở, sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Sở đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành. Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, củng cố Hội vững mạnh về chính trị, ổn định về tư tưởng và tổ chức. Công tác đoàn kết, vận động hội viên cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc được thực hiện thường xuyên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Sở trong chỉ đạo và điều hành. Động viên cán bộ Hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình nhằm nâng cao đời sống hội viên. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Bên cạnh đó Hội còn phối hợp tốt với Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra.

Trong 05 năm liên tục, Hội Cựu chiến binh Sở đạt được nhiều thành tích, được các cấp hội cấp trên ghi nhận, cụ thể: Tập thể Hội Cựu chiến binh Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen; có 02 cá nhân được Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen; có 03 cá nhân được Ban thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả nổi bật của Hội CCB Sở Nông nghiệp và PTNT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; định hướng các nội dung, giải pháp cho công tác Hội Cựu chiến trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, là những hội viên tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực để thực hiện trách nhiệm vụ mà Hội Cựu chiến binh giao phó; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Hoàng Đình Tráng được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả, Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT đã biểu quyết thông qua Quyết nghị của Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kết thúc thành công tốt đẹp. Với phương châm: "Đoàn kết, trí tuệ, gương mẫu và đổi mới", Đại hội kêu gọi hội viên Hội Cựu chiến binh Sở đoàn kết, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện hoàn thành xất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành./.

Một số hình ảnh của Đại hội Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT:

1. Đ/c Vương Đắc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

CCBSNN 02

2. Đ/c Nguyễn Quốc Hùng, UVBTV Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 CCBSNN 03

Vũ Thị Thanh Huyền, Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh