Ngày 23/7/2022 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng diễn ra Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua. Dự hội nghị có đại diện lãnh  đạo Vụ Tổ chức cán bộ, thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại  diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Ủy  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Cao Bằng; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của 12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng miền núi Bắc Bộ (thành viên khối thi đua). Đồng chủ trì điều hành các nội dung chương trình Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình Trưởng Khối thi đua năm 2022; đồng chí Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng khối thi đua năm 2022.

HNCB23.7.2022

Ảnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022 của khối thi đua

Do tại thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, tình hình của dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, việc tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021 của khối theo hình thức trực tuyến. Tại Hội nghị sơ kết năm 2022 kết hợp trao cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho 03 đơn vị đã  có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021(Phú Thọ, Hoà Bình, Lạng Sơn); Trao cờ luân lưu của 2 đơn vị Trưởng khối năm 2021 (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ), Trưởng khối năm 2022 (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình); Ký kết giao ước thi đua năm 2022 của khối thi đua.

Tại hội nghị, các Thành viên trong Khối thi đua đã tham gia góp ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua năm 2022 của Khối; các thành viên khối cũng đi sâu phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; cùng bàn giải pháp thực hiện; thống nhất một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2022 của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong khối để cụ thể hóa vào kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022 triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Một số hình ảnh về trao cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT:

HNCB2.23.7.2022

 

HNCB123.7.2022

Bùi Thị Oanh - Phòng Tổ chức - cán bộ Sở NN&PTNT Hòa Bình

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

19 8 ảnh video xuất khẩu nhãn

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction