Sáng ngày 03/8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoà Bình phối hợp với Viễn Thông Hoà Bình (VNPT) tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề “Giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Hoà Bình”.

CĐS.03.8.2022

 Ảnh: Toàn cảnh buổi hội thảo.

Chủ trì hội thảo có đồng chí Vương Đắc Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Viễn Thông Hoà Bình. Tham dự hội thảo có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở; cán bộ thuộc Viễn thông Hoà Bình.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong 8 ngành, lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Hoà Bình cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ trương về chuyển đổi số của tỉnh như: Kế hoạch số 83/KH-UBND, ngày 11/5/2022, về triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Quyết định 785/QĐ-UBND, ngày 22/4/2022 về ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình” giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Tại hội thảo, đại diện VNPT đã giới thiệu về kinh nghiệm và các giải pháp trong chuyển đổi số nông nghiệp của VNPT; Khung kiến trúc và định hướng hệ thống thông tin tổng thể ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tổng hợp ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn và Đề xuất dự án giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (trong đó giai đoạn 2022-2023, thực hiện 4 nội dung: Hệ thống thông tin CSDL bản đồ và tài liệu số ngành nông nghiệp tỉnh Hoà Bình; Hệ thống chấm điểm và quản lý sản phẩm OCOP; Hệ thống CSDL chăn nuôi; Hệ thống truy xuất nguồn gốc. Giai đoạn 2023-2025 xây dựng các thành phần, nội dung còn lại).

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng, hiện tại chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đã và đang được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn gặp những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đồng thời đề xuất những nội dung cần chuyển đổi số như: Hệ thống chấm điểm và quản lý sản phẩm OCOP; Hệ thống CSDL chăn nuôi; Hệ thống truy xuất nguồn gốc,... chưa thực sự đồng bộ ở các khâu, các lĩnh vực, do đó rất cần nguồn lực cũng như hỗ trợ của cơ quan chuyên môn.

Kết thúc buổi hội thảo lãnh đạo Viễn Thông Hoà Bình tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; nghiên cứu kế thừa, tích hợp các phần mềm hiện có của ngành vào các nội dung xây dựng mới để tránh lãng phí nguồn lực./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

19 8 ảnh video xuất khẩu nhãn

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction