Chiều 22/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, định hướng kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

Tại đầu cầu tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 800 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành là thành viên BCĐ 800 tỉnh.

Thực hiện Chương trình, năm 2014, các thành viên BCĐ T.Ư và các Bộ, ngành liên quan đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời huy động và bố trí nguồn lực trên địa bàn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, từ đó tạo được chuyển biến rõ rệt về tiến độ, hiệu quả thực hiện. Trong năm, các địa phương đã huy động được nguồn lực lớn với số vốn đạt tới 157.814,170 tỷ đồng (nguồn từ NSNN chiếm 31,3%). Nguồn vốn được tập trung thực hiện các nội dung phục vụ nhu cầu thiết thực cho đời sống và phát triển sản xuất, tạo điều kiện thực hiện các tiêu chí NTM. Ước tính đến hết năm 2014, cả nước có 785 xã đạt chuẩn (8,8%), 1.285 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (14,5%), 2.836 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (32,1%), 2.964 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (33,6%), 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí (11%) và không còn xã trắng tiêu chí. Như vậy, bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đặc biệt, có 2 đơn vị cấp huyện (huyện Xuân Lộc và Long Khánh của tỉnh Đồng Nai) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Tại tỉnh ta, đến hết năm 2014, bình quân các xã trong tỉnh đạt 10,08 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,9 tiêu chí/xã so với năm 2013, trong đó, các xã đăng ký phấn đấu về đích năm 2015 tăng bình quân 2,4 tiêu chí/xã. Cụ thể: 1 xã đạt 19 tiêu chí, 10 xã đạt 17 tiêu chí, 15 xã đạt 16 tiêu chí, 9 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt 14 tiêu chí, 14 xã đạt 13 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10-12 tiêu chí, 93 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và có duy nhất 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí NTM.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2015, định hướng một số nội dung trọng tâm để xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong đó, năm 2015 cả nước sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn; đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 3 xã đạt chuẩn trở lên; có trên 5 huyện đạt chuẩn NTM… Định hướng đến năm 2020, khoảng 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: Các Bộ, ngành, địa phương phải coi thực hiện chương trình NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, từ đó tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt, tạo được sức lan toả sâu rộng cho chương trình. Đồng ý với kế hoạch năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị BCĐ 800 chủ trì việc rà soát cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả thực hiện. Trong đó, kịp thời bổ sung vào chương trình các chính sách quan trọng về ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và SXKD trên địa bàn nông thôn; khuyến khích liên kết hợp tác “ba nhà” trong nông nghiệp - nông thôn; dạy nghề cho lao động nông thôn; chính sách tín dụng ưu đãi cho khu vực nông nghiệp - nông thôn; chính sách đặc thù hỗ trợ vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh: Cần tăng thêm nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM, đồng thời xác định rõ các tiêu chí “cứng” - tiêu chí “mềm” để các địa phương phấn đấu thực hiện. Tuyệt đối không hạ thấp tiêu chí, không chạy theo thành tích, phải đảm bảo tính bền vững cho chương trình./.

(Nguồn: HBĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction