Ngày 26/1, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Tổ biên tập về lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự thảo báo cáo cho biết, trong giai đoạn 2010 – 2015, tăng trưởng ngành nông nghiệp duy trì ở mức 4%/năm; nông nghiệp, nông thôn phát triển ổn định và bền vững, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Ước đến 31/12/2015, dự kiến 5 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đạt và vượt mức so với Nghị quyết đề ra: cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản chiến 25,3%; sản lượng lương thực có hạt năm 2011 đạt 36,2 vạn tấn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2015 đạt 36 vạn tấn; tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2015 ước trên 94% vượt chỉ tiêu Nghị quyết 93%; tỷ lệ số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới ước 15% đạt chỉ tiêu Nghị quyết; diện tích rừng trồng mới hàng năm 8.600 ha, độ che phủ rừng khoảng 46%. Đảm bảo phát triển ổn định nông nghiệp và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả khá, diện mạo nông thôn khởi sắc, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 10,08 tiêu chí/xã.

Căn cứ vào tình hình thực tế, dự báo những thuận lợi và khó khăn, ngành nông nghiệp đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới: Tốc độ tăng GRDP nông, lâm thủy sản 5%/năm; giá trị thu nhập trung bình trên 1ha canh tác đạt 120 triệu đồng/năm. Đến năm 2020: cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản 18%; số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới 40%; Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%; độ che phủ rừng đạt khoảng 50%. Sở đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tập trung: đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ biên tập chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo, chỉ ra những hạn chế và phương hướng phát triển của ngành. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt khá, nhưng quy mô sản xuất còn manh mún, các lĩnh vực phát triển chưa đồng đều: chủ yếu là tập trung vào trồng trọt (75%), lâm nghiệp (11%), thủy sản (3%, lợi thế lớn nhưng chưa phát triển được trên diện tích mặt nước lớn), chăn nuôi còn ít và hiệu quả chưa cao. Các hoạt động chế biến, bảo quản, cơ giới hóa còn kém, các Hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả, kinh tế trang trại quy mô chưa lớn; sản xuất giống cây trồng vật nuôi còn kém hiệu quả. Thời gian tới, ngành nông nghiệp có hai nhiệm vụ quan trọng là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, ngành cần tập trung lồng ghép các chương trình, đổi mới sản xuất, tạo nền tảng vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhấn mạnh; tỉnh Hòa Bình có thế mạnh về nông nghiệp tuy nhiên phát triển còn manh mún. Phương hướng, mục tiêu trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành nông nghiệp cần tính toán lại các số liệu, chỉ tiêu, cần đạt được các mục tiêu sau: Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất, tập trung vào các cây, con cho hiệu quả kinh tế cao; soát lại hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, nông lâm trường, nếu không có nhà đầu tư mới thì thực hiện bán doanh nghiệp, cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngành nông nghiệp cần đề xuất phát triển công nghiệp chế biến, phát triển thị trường sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Cần có quy hoạch chi tiết thủy sản lòng hồ để tận dụng lợi thế mặt nước. Cải tạo vườn tạp, thực hiện “nhà trong vườn”, không để lãng phí đất trồng trọt. Trên cơ sở quy hoạch đất rừng sản xuất đã có, thực hiện khoanh nuôi trồng rừng và chế biến gỗ, duy trì độ che phủ rừng khoảng 50%. Sớm có giải pháp chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh như cam, mía; quy hoạch vùng sản xuất rau sạch./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction