Ngày 27/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015 – 2020.

Quy định này được áp dụng đối với nuôi cá lồng trong phạm vi vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc vùng quy hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt. Đối tượng áp dụng bao gồm các hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi thuỷ sản bằng lồng khung sắt, lưới có quy mô lồng nuôi từ 50m3/lồng trở lên, có hợp đồng hoặc cam kết tiêu thụ sản phẩm, nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật và điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện 1 lần bằng tiền sau đầu tư sản xuất để mua lồng khung sắt, lưới, mua con giống và thức ăn, mức hỗ trợ cho 01 lồng tối đa không quá 25.000.000 đồng nhưng không quá 80.000.000 đồng/năm cho 1 hộ hoặc hộ xã viên.

Ngân sách Nhà nước đầu tư kinh phí cho các hoạt động: Xây dựng quy trình, mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; Đào tạo nghề cho lao động tham gia sản xuất tại các cơ sở sản xuất; Xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm thuộc phạm vi quy định; Xúc tiến thương mại theo quy định hiện hành./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction