Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) có tính Công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 8,6%, cao hơn 1,3% so chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2015, cao hơn 2,04% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,8%; dịch vụ tăng 7,4%. Tốc độ tăng trưởng GRDP không tính Công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 7,3%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,6%; dịch vụ tăng 7,4%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 80.811 ha, đạt 98% kế hoạch, tăng 3,0% so với vụ đông xuân năm trước. Năng suất lúa ước đạt 55 tạ/ha; ngô ước đạt 42 tạ/ha; sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 177.152 tấn, vượt 2,67% kế hoạch, tăng 2% so với năm trước.

Sản xuất lâm nghiệp, trồng mới được 4.500 ha rừng, đạt 56,25 kế hoạch; thực hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi ổn định độ che phủ rừng trên 48,96%.

Nuôi trồng thuỷ sản ổn định trên diện tích mặt nước là 2.450 ha và 2.000 lồng cá. Sản lượng thu hoạch ước đạt 3.191 tấn; sản xuất được 28 triệu con cá giống các loại, đạt 80% kế hoạch năm.

Sản xuất công nghiệp, thương mại, giá cả và dịch vụ

Giá trị sản xuất công nghiệp không tính Công ty Thủy điện Hòa Bình đạt 4.495 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 48,86% kế hoạch năm; nếu tính cả Công ty Thuỷ điện ước đạt 9.982,27 tỷ đồng, tăng 8,98% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 51,19% kế hoạch năm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7.630 tỷ đồng, đạt 49,13% kế hoạch năm, tăng 30,43% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị xuất khẩu đạt 116,7 triệu USD, bằng 64,83% kế hoạch năm, tăng 86,55% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 108,8 triệu USD, bằng 136% kế hoạch năm, tăng gần 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Tài chính, Ngân hàng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.099 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt 4.260 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.935 tỷ đồng. Tổng vốn tín dụng huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 8.200 tỷ đồng.

Văn hóa, xã hội

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, nhất là các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” phục vụ nhân dân vui đón tết Ất Dậu năm 2015; kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng, 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng sự kiện Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới IPU-132 .... Được Liên hiệp UNESSCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường.

Tiếp tục duy trì mô hình giảm nhẹ tình trạng bạo lực gia đình, mô hình củng cố gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015:

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và cây màu vụ xuân; gieo cấy lúa và cây màu vụ hè thu, vụ mùa theo đúng thời vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn, đẩy mạnh đàn gia súc, gia cầm; đa dạng các loại con giống có năng suất và chất lượng cao đưa vào sản xuất chăn nuôi. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, của tỉnh đến các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ. Chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học 2015 - 2016. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội lớn trên địa bàn. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng gắn với thanh tra chức trách công vụ của cán bộ, công chức./.

(CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction