Chiều 24/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ 800 tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2015, với quyết tâm cao, sự quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành, cùng sự đồng thuận của toàn xã hội phong trào xây dựng NTM tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Hệ thống cơ chế, chính sách được sửa đổi, hoàn thiện và phổ biến đến tất cả các xã. Kết cấu hạ tầng KT-XH nhất là giao thông nông thôn, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao xã, khu tập kết và xử lý rác thải...được quan tâm đầu tư nâng cấp. Phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm, các mô hình sản xuất theo nhóm sản phẩm hàng hoá nông nghiệp được nhân rộng như mô hình lên kết trồng cây ăn quả có múi ở huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, dồn điền đổi thửa ở Yên Thuỷ... Đến nay, có xã Dũng Phong (huyện Cao Phong) đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 18 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 62 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 93 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 1 xã dưới 5 tiêu chí. Đến hết tháng 5/2015 có 30 xã đăng ký về đích (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi được bổ sung đăng ký về đích 2015), bình quân tiêu chí của các xã đăng ký về đích năm 2015 đạt 16,68 tiêu chí.

Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015, BCĐ 800 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình NTM; Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM và phong trào “Nhà sạch- vườn đẹp- môi trường trong lành- ngõ xóm văn minh”; xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể các tiêu chí phấn đấu gần hoàn thành trong năm 2015; chỉ đạo các xã lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và lựa chọn mô hình thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn, cải tạo vườn tạp; tăng cường chỉ đạo lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn, tập trung đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các xã về đích năm 2015; Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình và giải ngân nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch...

Về Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí NTM của các xã, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015: Đã có 20 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015, gồm các xã: Thu Phong (huyện Cao Phong); Nhuận Trạch, Hoà Sơn, Liên Sơn, Cao Thắng (huyện Lương Sơn); Trung Bì, Kim Bình (huyện Kim Bôi); Đồng Tâm, Phú Lão, Cố Nghĩa (huyện Lạc Thuỷ); Phong Phú, Địch Giáo, Tử Nê (huyện Tân Lạc); Dân Chủ, Yên Mông, Sủ Ngòi (TPHB); xã Vũ Lâm (Lạc Sơn); xã Mai Hạ (Mai Châu); xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ); xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề liên quan đến một số tiêu chí chưa đạt và đóng góp ý kiến về mức độ đạt của các tiêu chí. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu đề nghị công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2015. Kết quả 100% số đại biểu dự họp đã đồng ý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ 800 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đã đạt được trong thực hiện xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị: Để chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững các thành viên BCĐ cần phát huy vai trò, bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt. Các địa phương cần phải huy động, lồng ghép các chương trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức để phong trào NTM đạt kết quả. Huy động các nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2015 cả tỉnh có 30 xã đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong BCĐ 800 tỉnh bỏ phiếu xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM đợt I/2015.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction