Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngày 20/7/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 806/SNN-TCCB V/v Góp ý dự thảo Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý các dự thảo. Nội dung cụ thể như sau:

1. Văn bản số 806/SNN-TCCB góp ý Dự thảo Đề án (Tải Tại đây).

2. Danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế đơn vị hành chính thuộc Sở (Tải Tại đây).

3. Danh mục vị trí việc làm và số lượng người làm việc đơn vị sư nghiệp thuộc sở (Tải Tại đây).

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction