Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để hoàn thiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hòa Bình năm 2016. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu dự thảo I kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn để xây dựng kế hoạch năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Tải Kế hoạch số 358/KH-SNN Tại đây:

1. Kế hoạch số 358/KH-SNN (Tải Tại đây);

2. Biểu 01 (Tải Tại đây);

3. Biểu 02 (Tải Tại đây);

4. Biểu 03 (Tải Tại đây).
Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction