5 năm qua (2011- 2015), sản xuất nông nghiệp tỉnh Hòa Bình tăng trưởng khá và ổn định, bình quân đạt 4%/năm; năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng vật nuôi được nân lên, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả dựa trên ứng dụng khoa học- công nghệ. Kế hoạch xuyên suốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp là phát triển bền vững, tăng giá trị gắn liền với xây dựng NTM.

Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, áp dụng khoa học trong phòng chống dịch bệnh đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Cụ thể, hằng năm ngành nông nghiệp đã lựa chọn được các giống có năng suất, chất lượng cao, thích nghi với điều kiện khí hậu và điều kiện canh tác của từng vùng để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh. Đến năm 2015, hơn 7 nghìn ha đất lúa, đất trồng màu kém hiệu quả được chuyển sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Diện tích gieo trồng cây lương thực cả tỉnh duy trì khoảng 40 nghìn ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36 vạn tấn, tương đương 448kg/người, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Điển hình như mô hình trồng cam tại các huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy hàng năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng/ha; vùng trồng bưởi (bưởi đỏ, bưởi da xanh, bưởi diễn) tại Tân Lạc, Lương Sơn, Yên Thủy cho thu nhập trên 350 triệu đồng /ha; vùng trồng mía tím, mía ép nước ở Lạc Sơn, Cao Phong, Tân Lạc cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha; và các mô hình liên kết trồng gừng, trồng bí xanh, vùng trồng su su, tỏi tía ở các xã vùng cao huyện Tân Lạc, Mai Châu cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha…

Trong chăn nuôi, việc phát triển ngày càng mạnh mẽ của kinh tế trang trại, gia trại đã góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện toàn tỉnh có khoảng 70 cơ sở chăn nuôi gà quy mô lớn, trong đó 57 trang trại chăn nuôi gà thương phẩm với quy mô từ 3.000 - 10.000 con; 9 trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm; 2 trại gà giống cung cấp khoảng 7 triệu con gà giống/năm. Ngoài ra còn có 22 trang trại chăn nuôi lợn nái và hậu bị quy mô từ 300 - 3.000 con, cung cấp khoảng 200.000 lợn giống/năm và 250.000 lợn hậu bị/năm; hơn 300 gia trại chăn nuôi gia cầm; hơn 250 cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nhỏ. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại huyện Đà Bắc, Cao Phong, thành phố Hòa Bình. Sản lượng thủy sản hàng năm tăng trưởng khá, năm 2015 đạt 6,4 nghìn tấn, tăng 1,65 nghìn tấn so với năm 2011. Một số giống có giá trị kinh tế cao như rô phi đơn tính, cá bỗng, tôm càng xanh, ếch đã được nuôi đại trà, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó đã góp phần cải thiện, nâng cao thu nhâp cho người dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác quy hoạch NTM, 15% các xã cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM .

Theo ông Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là định hướng căn bản để tỉnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các chính sách hỗ trợ đặc thù hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp đang mở ra những cơ hội phát triển, chuyển biến đáng kể trong hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, là “chìa khóa” để khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đổi mới, tổ chức lại sản xuất; đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất và thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ; hình thành vùng chuyên canh cây có múi, vùng sản xuất rau an toàn; đầu tư phát triển chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng, khả năng tiếp thị xây dựng thương hiệu. Đến năm 2020, ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành 4,5%/năm, nâng giá trị thu nhập trên 1 ha trồng trọt đạt 120 triệu đồng /năm, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37 triệu đồng/năm, từng bước cải thiện mọi mặt đời sống người dân, tạo đà thúc đẩy xây dựng nông thôn mới...

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction