Ngày 28/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Triển khai Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại diện các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2015, được áp dụng thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các tổ chức, cá nhân được vay vốn theo Nghị định này gồm: Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn; chủ trang trại; Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn, ngoại trừ các đối tượng như: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các cơ sở sản xuất thủy điện, nhiệt điện…Theo đó, tại tỉnh Hòa Bình sau hơn 05 năm (2010-2015) thực hiện Nghị định 41/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ tín dụng cho vay của ngành Ngân hàng tỉnh đối với khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được mức tăng trưởng khá, tỷ trọng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm trên 60%/tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn; trong đó dư nợ nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 41 chiếm trên 40%/tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn. Đến 30/6/2015, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn trên địa bàn theo Nghị định 41 đạt 4.516 tỉ đồng với 163.621 khách hàng còn dư nợ, tăng 78% so với cuối năm 2010. Về chất lượng tín dụng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được duy trì, nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn đối với các lĩnh vực khác và luôn ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để Nghị định mới đi vào cuộc sống của người dân và đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Nghị định 41/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2010 - 2015 mang lại trên địa bàn tỉnh. Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục CCHC theo hướng đơn giản hóa hồ sơ thủ tục cho vay vốn ở nông thôn. Quan tâm, tạo điều kiện mở rộng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho các nhu cầu sản xuất khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thẩm định, giám sát việc sử dụng vốn nhằm đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích.  Tiến hành xử lý các nợ xấu theo Nghị định 41/NĐ-CP. Tạo mối liên kết với các vùng lân cận để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 55/2015/NĐ-CP đến người dân để đạt được hiệu quả cao…Đồng chí cũng đề nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành hoàn chỉnh lại dự thảo để sớm được ban hành./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction