Ngày 04/12, Ban chỉ đạo Dự án "Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình" (PSARD HB) tổng kết giai đoạn 2011 - 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án PSARD HB chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 cán bộ của Dự án SDC

Dự án PSARD HB do cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sỹ tài trợ (SDC) được triển khai thực hiện từ tháng 5/2011 - 12/2015, với mục tiêu nhân rộng kết quả công tác lập kế hoạch có sự tham gia, phân cấp quản lý tài chính và cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ra cấp độ toàn huyện và toàn tỉnh, nhằm giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân ở các vùng gặp khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Dự án có tổng ngân sách là 7.830.727 USD trong đó SDC viện trợ không hoàn lại là 4.621.103 USD và đối ứng cam kết của UBND tỉnh là 3.209.624 USD.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự hỗ trợ của dự án, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia đã đi vào nền nếp, chất lượng các bản kế hoạch cấp xã ngày càng được cải thiện và bước đầu trở thành công cụ quản lý  hiệu quả của chính quyền cấp xã trong việc điều hành kinh tế, xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia họp thôn xây dựng kế hoạch đạt 76%, trong đó có 48% số người tham gia là phụ nữ. Các quy trình lập kế hoạch hàng năm cấp huyện, cấp tỉnh; lập kế hoạch 5 năm cấp tỉnh, huyện, xã đã được UBND tỉnh thể chế, ban hành và đưa vào áp dụng.

Trong 5 năm qua, đã có hơn 1.700 công trình cơ sở hạ tầng nhỏ và vừa đã được xây dựng bằng nguồn vốn Qũy CDF (Quỹ phát triển trên xã) xuất phát từ đề xuất của người dân. Gần 200 lượt nghìn hộ hưởng lợi tại 87 xã CDF. Đóng góp của người dân trong các công trình đạt 36% tổng đầu tư. Năng lực của hơn 6.000 cán bộ các cấp huyện, xã thôn và người dân trong quản lý tài chính, quản lý đầu tư, giám sát cộng đồng được nâng cao thông qua các lớp tập huấn sử dụng kinh phí từ dự án. Với 2.858 lớp học hiện trường về chăn nuôi và trồng trọt đã được tổ chức với sự tham gia của 57.200 nông dân dựa trên nhu cầu được xác định của chính người dân. Nhận thức, năng lực của người dân trong sản xuất nông nghiệp đã được nâng lên góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện thu nhập. 130 điểm dịch vụ thú y được thành lập và hoạt động hiệu quả tại các xã cung cấp dịch vụ chất lượng cho người dân góp phần làm giảm dịch bệnh và thiệt hại do dịch bệnh gây ra tác động làm tăng thu nhập cho người dân. 159 tổ bảo vệ thực vật thành lập và đi vào hoạt động cung cấp dịch vụ dự báo, phòng trừ sâu bệnh cho nông dân trên địa bàn 142 xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các chuyên gia quốc tế, Ban chỉ đạo dự án tại Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị các ban quản lý dự án, các sở, ban, ngành, các huyện rà soát hoàn thành hồ sơ để kết thúc dự án; tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để vận  dụng vào các dự án khác thực hiện trên địa bàn; tiếp tục phấn đấu duy trì, phát huy những kết quả đạt được của dự án; nghiên cứu đề xuất phân cấp nguồn ngân sách cho cấp xã, cấp huyện; thực hiện tốt các cơ chế; lồng ghép tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn...

UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho ông Samuel Waelty, Giám đốc dự án SDC và ông Đào Minh Châu, cán bộ cao cấp của dự án SDC và 13 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện dự án PSARD tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2015./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction