Ngày 5/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2015 và đánh giá 5 năm 2011-2015; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và 5 năm 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình

Năm 2015, ngành NN&PTNT đã tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực, trồng trọt và chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng chủ đạo là nâng cao chất lượng, đồng thời vẫn tăng số lượng theo nhu cầu thị trường. Nhiều địa phương đã tạo được chuyển biến rõ nét trong việc lựa chọn cây con chủ lực để tập trung đầu tư phát triển; tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ với quy mô lớn hơn; đồng thời chú trọng quy hoạch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tỷ lệ và tốc độ cơ giới hóa sản xuất đã tăng nhanh, giảm được khá nhiều tổn thất và chi phí. Hệ thống thủy lợi và đê điều tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng đa mục tiêu và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được nâng cấp và hiện đại hóa. Công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt đã phối hợp tốt với các cơ quan công an, quản lý thị trường để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh chất cấm, chất độc hại trong sản xuất. Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường; tích cực tham gia đàm phán và tổ chức thực hiện các Hiệp định thương mại, tháo gỡ rào cản, phát triển thị trường. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội của cả nước. Thu nhập của người dân nông thôn năm 2015 tăng khoảng 2 lần so với năm 2010.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nhiều vùng nông thôn, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống dân cư nông thôn. Đến hết năm 2015, cả nước có 1.478 xã đạt chuẩn NTM, tăng 693 xã so với năm 2014; bình quân mỗi xã (đạt 16,5% số xã trên cả nước) 12,9 tiêu chí; có 15 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Cả giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư cho xây dựng NTM đạt khoảng 851.854 tỷ đồng.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng lợi thế và cả những khó khăn thách thức, Bộ NN&PTNT đã xác định một số chỉ tiêu cụ thể cho kế hochj năm 2016 và 5 năm 2016-2020 là: Tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt 3% năm 2016 và 2,5-3% giai đoạn 2016-2020;  tốc độ giá trị sản xuất ngành đạt 3,5 năm 2016, 3,5-4% giai đoạn 2016-2020; năng suất lao động bình quân đạt 32 triệu đồng năm 2016, 40 triệu đồng giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ che phủ rừng 41% (2016), 42% (2016-2020); tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí NTM đạt 23-25% (2016), 50% (2016-2020); tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là đạt 88% (2016), 96% (2016-2020),…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: NN&PTNT là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định và phát triển đất nước. Những thành quả nổi bật, toàn diện mà ngành NN&PTNT đạt được trong 5 năm qua đã góp phần tích cực giúp cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, từ đó đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo.

Về kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và 5 năm 2016 – 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với phương hướng, giải pháp đã được Bộ NN&PTNT hoạch định. Trong đó, nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực NN&PTNT; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM; Tập trung quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và tạo chuyển biến rõ nét trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp; Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng công tác phòng chống thiên tai và bảo vệ an toàn cho người dân. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm với tinh thần chung là phải đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn ngay trong năm 2016./.

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction