Ngày 30/3/2016 Khối thi đua các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT phát động thi đua năm 2016. Dự và chứng kiến có Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở cùng Thường trực Hội đồng thi đua Sở.

Giao uoc thi dua 3.2016

Hội nghị ký giao ước thi đua các Chi cục quản lý chuyên ngành năm 2016

Đây là năm thứ ba các Chi cục quản lý chuyên ngành tổ chức hội nghị thi đua khối nhằm mục tiêu tăng cường nhận thức và phát huy tinh thần thi đua ái quốc trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động; bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đại diện cho các đơn vị thuộc Khối thi đua các Chi cục quản lý chuyên ngành ký kết giao ước thi đua để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2016, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, với những nội dung:

1. Quán triệt và tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông các văn bản như: Luật thi đua, khen thường; Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012; Quyết định số 1107/QĐ-SNN ngày 30/12/2012; Hướng dẫn số 228/HD-SNN, ngày 12/6/2014,...

2. Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh về cụ thể hóa các chủ chương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tham gia xây dựng các văn bảm quy phạm pháp luật đúng quy trình, quy định. Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách của ngành, lĩnh vực được phân công.

- Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất và trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của đơn vị mình; nghiên cứu thực hiện hiệu quả công tác cải các hành chính. Tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng; làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tham gia, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhất nội bộ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chưc, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và văn hóa nơi công sở.

4. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động. Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trao thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đức Nhân - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction