Đến năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của huyện Đà Bắc đạt 17, 5 triệu đồng, hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 33,96%. Với sinh kế của người dân chủ yếu từ cây lâm nghiệp, diện tích canh tác lúa không nhiều, tại nhiều xã, người dân gặp khó khăn trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Thêm vào đó, địa hình chủ yếu đồi dốc cũng gây khó khăn trong canh tác, hạn chế năng suất các cây trồng tại địa phương.

Hộ nghèo xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) được dự án AFAP hỗ trợ nuôi ong cải thiện sinh kế bền vững.

Tháng 9/2010, Quỹ Ôxtrâylia vì nhân dân châu á - Thái Bình Dương (AFAP) đã cam kết hỗ trợ và hợp tác thực hiện nâng cao năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và bảo đảm an ninh lương thực. Việc áp dụng các mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư thấp thông qua phát huy các kinh nghiệm, kiến thức và điều kiện địa phương gắn với thị trường là một trong 3 nhóm mục tiêu chính được ưu tiên thúc đẩy.

3 xã vùng hưởng lợi dự án tính đến thời điểm này gồm Toàn Sơn, Tiền Phong và Hiền Lương. Theo đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn, trước đây, tuy hầu hết bà con đã biết cách trồng trọt, chăn nuôi nhưng mang tính tự phát, dựa vào kinh nghiệm hoặc học hỏi từ người này sang người kia là chính. Nhằm mở mang, hỗ trợ kiến thức, nâng cao trình độ canh tác cho hộ DTTS nghèo, Ban Quản lý Dự án đã kết hợp với Trạm KN -KL huyện, Trạm BVTV triển khai nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận với thị trường, thông tin thị trường, tạo các hình thức sinh kế mới và bền vững. Trên cơ sở đó, dự án đã xây dựng, hình thành và hỗ trợ phát triển các nhóm sở thích, tổ hợp tác thông qua việc thực hiện các mô hình trình diễn có sự tham gia liên kết, chia sẻ kinh nghiệm của nông dân nghèo với mức đầu tư thấp và trung bình sau đó nhân rộng tạo thu nhập bền vững cho cả cộng đồng.

Tính đến nay, tại 3 xã đã có 224 hộ tham gia 19 nhóm mô hình. Các mô hình có xu hướng tăng về số hộ tham gia, số lượng sản phẩm nông nghiệp và mở phạm vi thực hiện ra các xóm khác trong vùng dự án. Tiêu biểu như mô hình nuôi ong ở xóm Trúc Sơn, nuôi gà thả vườn ở xóm Rãnh, xã Toàn Sơn, chổi chít tại xóm Doi - xã Hiền Lương, trồng khoai tầng xóm Đá Bia - xã Tiền Phong... Dự án AFAP đã can thiệp thông qua tập huấn kỹ thuật, thành lập nhóm và cùng nhóm xây dựng quy chế nhóm, quy chế quay vòng, hỗ trợ một phần vật tư cây, con giống, phân bón, đồng thời có sự giám sát xuyên suốt quá trình hộ dân thực hiện mô hình. Mới đây, dự án đã mở 1 lớp tập huấn kỹ thuật ương cá giống cho 30 hộ dân của 9 xóm lòng hồ xã Tiền Phong, triển khai thêm 5 mô hình sinh kế bền vững mới gồm nuôi dê ở xóm Túp - xã Tiền Phong, trồng su su xóm Ngù, Mái - xã Hiền Lương, bưởi da xanh xóm Tân Sơn - Toàn Sơn và xóm Rồng - xã Hiền Lương, song song với đó đã tập huấn kỹ thuật lồng ghép cho 100% hộ tham gia.

Đồng chí Bùi Khắc Vinh, Phó phòng NN & PTNT huyện đánh giá: Các mô hình sinh kế do dự án hỗ trợ đang từng bước giúp canh tác bền vững và nâng cao sinh kế. Thông qua các mô hình, dự án cũng đã can thiệp bằng tập huấn canh tác bền vững cho hàng trăm hộ trồng trọt, chăn nuôi, thí điểm một số mô hình sản xuất mới phù hợp với địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường./.

Nguồn: HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction