Dự kiến chương trình công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022

Dự kiến chương trình công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở từ ngày 20/6/2022 đến 26/6/2022

Dự kiến chương trình công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở từ ngày 30/5/2022 đến 05/6/2022

Dự kiến chương trình công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2022

Dự kiến chương trình công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở từ ngày 16/5/2022 đến 22/5/2022

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction