Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch, dự kiến Chương trình công tác của đồng chí Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tuần thứ 02 từ ngày từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022. Cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch, dự kiến Chương trình công tác của đồng chí Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tuần thứ 02 từ ngày từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022. Cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch, dự kiến Chương trình công tác của đồng chí Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tuần thứ 02 từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch, dự kiến Chương trình công tác của đồng chí Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tuần thứ 02 từ ngày 10/01/2022 đến 16/01/2022

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng lịch, dự kiến Chương trình công tác của đồng chí Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở tuần thứ 02 từ ngày 10/01/2022 đến 16/01/2022

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction