Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 967/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, gửi các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 12/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn đến các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 5 năm 2022.

Chi cục Kiểm lâm thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction