Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay các địa phương trong tỉnh mới đạt khoảng trên 70% kế hoạch được giao tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, kế hoạch thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình.

Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 967/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, gửi các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 12/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn đến các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 5 năm 2022.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction