Dự án phát triển lâm nghiệp (KfW7) là dự án ODA được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Dự án KfW7 được thực hiện ở 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

15.08.2017 DA.KFW7 01

Ảnh: Bản đồ các xã trong vùng thực hiện Dự án KFW7

Tại tỉnh Hòa Bình dự án được thực hiện ở 20 xã thuộc địa bàn 4 huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lương Sơn và Thành phố Hòa Bình với tổng mức đầu tư 113.455 triệu đồng.

Dự án gồm 4 Hợp phần chính: Hợp phần 1: Thiết lập rừng (trồng rừng mới, khoanh nuôi tái sinh);  Hợp phần 2: Quản lý rừng cộng đồng (CFM);  Hợp phần 3: Bảo tồn đa dang sinh học;  Hợp phần 4: Phát triển cộng đồng.

Trong tháng 7/2017, Dự án KfW7 hoàn thành bàn giao thành quả của dự án cho Uỷ ban nhân dân 20 xã dự án và các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển theo quy định của Nhà nước.

Kết quả bàn giao thành quả  chính: 5.206,71 ha rừng trồng, KNTS; 2.970 tài khoản tiền gửi cá nhân, hộ gia đình cộng đồng dân cư thôn với số tiền gốc trong TKTG còn được nhận trên 9,4 tỷ đồng; 2.135,17 ha rừng tự nhiên và 1.491.589.905 đồng/17 TKTG cộng đồng cho 17 Ban quản lý rừng cộng đồng ở 9 xã của 3 huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động theo kế hoạch; 1.600 ha rừng đặc dụng  với số tiền gốc còn lại trong TKTG hỗ trợ cho khoán bảo vệ rừng đặc dụng: 719.971.200 đồng; 170 tiểu dự án ở các thôn của 10 xã thuộc 03 huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Kỳ Sơn với tổng giá trị: 12.895.717.000 đồng. Tổng số người hưởng lợi trực tiếp từ dự án là ước trên 35 nghìn người thuộc 3.217 hộ gia đình tham gia dự án.

Qua 8 năm thực hiện dự án Phát triển lâm nghiệp ở tỉnh Hòa Bình cho thấy đây là chủ trương đúng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Hòa Bình. Theo báo cáo giám sát điều tra đánh giá của đơn vị độc lập, kết quả được đa số nhân dân trong vùng dự án tỉnh Hòa Bình ủng hộ, nhận thức và trách nhiệm của chính quyền địa phương và nhân dân về lâm nghiệp tiếp tục được nâng cao rõ rệt. Đến nay các mục tiêu của dự án KfW7 tại tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành, bước đầu đem lại hiệu quả đáng khích lệ về kinh tế, xã hội và môi trường. Dự án KfW7 góp phần vào độ che phủ rừng của tỉnh, là cơ sở nền móng cho hình thành vùng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự án thực hiện cách tiếp cận Quản lý bảo vệ rừng theo phương pháp mới có sự tham gia của các bên.

Hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn được hỗ trợ tiền công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng thông qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tại huyện, đây là hình thức giao dịch tài chính minh bạch ưu việt khác biệt so với các dự án khác, dự án đã tạo ra việc làm, tăng thêm thu nhập cho một bộ phận nhân dân trong vùng dự án, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh và tăng trưởng phát triển của địa phương vùng dự án./.

Một số hình ảnh hoạt động:

15.08.2017 DA.KFW7 02

Ảnh: Khu rừng trồng cây Lát hoa tại xóm Trẹo, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi

15.08.2017 DA KFW7.03 

Ảnh: Nhà Văn hóa Xóm Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ từ Dự án KFW7

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction