Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”

Ngày 16/01/2019 Chủ tịch Nguyễn Văn Quang ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Trồng câyđầu năm đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết, đón xuân. Phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những năm qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Năm 2018, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng các địa phương trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai trồng được 6.337 ha rừng tập trung, đạt 106, 82 % kế hoạch, cùng 183,5 nghìn cây phân tán. Độ che phủ rừng duy trì ổn định trên 50%; tích cực, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hạn chế, đồngthời tích cực chuẩn bị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019đảm bảo thiết thực, hiệu quả.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp số 16/1017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; bảo đảm các quy định pháp luật về Lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn.

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 theo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017, về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, trong đó:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cơ quan, ban ngành và nhân dân tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng và phóng cháy, chữa cháy rừng bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu.

Việc tổ chức “Tết trồng cây" phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng cây” trong tỉnh tiến hành vào ngày 11 tháng 02 năm 2019 (Tức là ngày mùng 07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng 5.790 ha rừng tập trung và 150nghìn cây phân tán các loại; tổ chức chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có.

Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt; tăng tỷ lệ sử dụng giống áp dụng công nghệ mô, hom; tận dụng mọi điều kiện, nguồn lực để tiến hành trồng rừng đạt kết quả tối đa trong vụ xuân và tranh thủ những thời điểm thuận lợi về thời tiết để trồng rừng, đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm quản lý của các chủ rừng. Tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ việc trồng rừng gỗ lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng thực hiện trồng cây, trồng rừng theo Công văn số 1028/UBND-NNTN ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng giống Keo tai tượng Úc cho trồng rừng phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy vềChỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 14/CTr-TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền, quản lý có hiệu quả quy hoạch ba loại rừng đã được phê duyệt tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction