Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực cố gắng của các Sở, Ban, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng và đã đạt được những kết quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát huy vai trò phòng hộ của rừng, cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2019, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng các địa phương trong tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai trồng được 6.083,5 ha rừng tập trung, đạt 105,07 % kế hoạch, cùng 158 nghìn cây phân tán. Độ che phủ rừng duy trì ổn định mức 51,5%; tích cực, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật, qua đó rừng được bảo vệ tốt và phát huy tác dụng về kinh tế- xã hội và môi trường; tiền thu dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đạt trên 28 tỷ đồng, là nguồn tài chính quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần vào đảm bảo an ninh rừng tại địa phương.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hạn chế, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; bảo đảm các quy định pháp luật về Lâm nghiệp được áp dụng đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực tiễn.

- Xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, trong đó:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cơ quan, ban ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu.

+ Việc tổ chức “Tết trồng cây" phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng cây” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bắt đầu từ ngày 30 tháng 01 năm 2020 (Tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Canh Tý)

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện kế hoạch trồng 5.650 ha rừng tập trung và 150 nghìn cây phân tán các loại; tổ chức chăm sóc tốt diện tích rừng trồng các năm và quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có.

+ Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sử lý nghiệm các đối tượng mua, bán, vận chuyển giống cây trồng không có nguồn gốc, chất lượng kém; lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt; tăng tỷ lệ sử dụng giống áp dụng công nghệ mô, hom; tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để tiến hành trồng rừng đảm bảo tỷ lệ sống cao, trong đó chú trọng chỉ đạo trồng rừng vào vụ xuân hè, hạn chế diện tích trồng rừng vụ hè thu để cây rừng có điều kiện sinh trưởng, phát triển tốt; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh rừng, trồng rừng gỗ lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; tổ chức thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, tỉa thưa rừng đúng quy trình kỹ thuật, hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn phục vụ chế biến. đồng thời góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng thực hiện trồng cây, trồng rừng theo Văn bản số 1028/UBND-NNTN ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh, về việc sử dụng giống Keo tai tượng Úc cho trồng rừng phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không mua các giống cây trồng lâm nghiệp trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

- Tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình về Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 14/Ctr-TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quản lý thực hiện có hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng được phê duyệt tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình./.

Tải Chỉ thị Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction