Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 gắn với quyết tâm tái cơ cấu, ngành lâm nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực để hướng gần hơn tới mục tiêu phát triển bền vững.
 
5 năm qua, ngành lâm nghiệp thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trồng và bảo vệ rừng. Ảnh: Thanh niên xã Yên Mông (TP Hòa Bình) tham gia trồng mới rừng sản xuất.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 298.013 ha quy hoạch cho lâm nghiệp, chiếm 64,66% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích quy hoạch rừng sản xuất chiếm 51,7% tổng diện tích quy hoạch lâm nghiệp. Đây là tiềm năng lớn, nếu khai thác tốt sẽ đóng góp quan trọng cho tăng trưởng chung của ngành NN&PTNT, tạo việc làm, thu nhập cho phần lớn dân cư nông thôn, góp phần phát triển KT-XH. Ngoài giá trị kinh tế, sản xuất lâm nghiệp còn có vai trò đảm bảo độ che phủ rừng, duy trì nguồn nước, chống xói mòn, cân bằng môi trường sinh thái, thúc đẩy ngành du lịch và đảm bảo AN-QP trên địa bàn tỉnh.    
 
Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Xác định vai trò quan trọng của lâm nghiệp trong sự phát triển chung, những năm qua, ngành NN&PTNT đã chú trọng thực hiện tái cơ cấu lâm nghiệp theo hướng nâng cao GTGT và phát triển bền vững. Trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Sau 5 năm, lĩnh vực lâm nghiệp đã có những chuyển biến tích cực trong cấu trúc theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao chất lượng rừng, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất và thành phần tham gia. Nhận thức về rừng của Nhân dân được nâng lên. Quan điểm định hướng xã hội hóa nghề rừng được triển khai thực hiện. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, từ năm 2015 đến nay, tình trạng xâm hại tài nguyên rừng giảm đáng kể, an ninh rừng được giữ vững. Trên địa bàn tỉnh không có "điểm nóng” về phá rừng, khai thác rừng trái phép. Toàn tỉnh đã bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên trong quy hoạch, đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hoạt động lâm nghiệp. Riêng về kết quả duy trì độ che phủ rừng, hàng năm đều đạt trên mức chỉ tiêu giao (50%), đến năm 2020 là 51,5%, vượt 3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Bám sát định hướng phát triển bền vững ngành lâm nghiệp, trong 5 năm, tỉnh đã thực hiện 17 dự án bảo vệ và phát triển rừng, 1 dự án giống cây lâm nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, với tổng nguồn vốn trên 114,3 tỷ đồng. Công tác trồng, bảo vệ rừng được quan tâm. Diện tích trồng cây gỗ lớn được mở rộng. Diện tích trồng mới rừng sản xuất đều vượt kế hoạch. Mặc dù diện tích không tăng nhiều, nhưng chất lượng rừng đã từng bước được cải thiện nhờ sự chú trọng đầu tư của chủ rừng, chất lượng giống dần được kiểm soát, hiện tượng khai thác rừng non giảm dần, nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng được áp dụng. Với những chuyển biến tích cực này, lĩnh vực lâm nghiệp đang tích thêm nội lực để tiếp tục phát triển bền vững hơn, hướng tới những giá trị tốt đẹp trong sự phát triển chung của ngành nông nghiệp./.
HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction