Chi cục Kiểm lâm thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022:

Tại Thành phố Hòa Bình, Cao Phong, Yên Thủy, Lạc Thủy, Mai Châu, Đà Bắc: Cấp dự báo cấp III (Cấp cao). Biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng: Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện chỉ đạo U Uỷ ban nhân dân cấp xã, Hạt Kiểm lâm và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

Đôn đốc việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, Hạt Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng đốt dọn thực bì sau khai thác đảm bảo các quy định an toàn về PCCCR. Chú trọng phòng cháy các loại rừng Thông, Bạch đàn, Tre, Luồng, Giang Nứa…

Các chủ rừng phải bố trí lực lượng canh phòng đối với diện tích rừng được giao khoán và bảo vệ, nhất là đối với diện tích rừng trồng.

Lực lượng canh phòng trực 10/24 giờ trong ngày (Từ 10 giờ đến 20 giờ), đặc biệt là các giờ cao điểm.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện trong phạm vi quản lý tham gia chữa cháy. Trong trường hợp cháy rừng vượt quá khả năng kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

Tại Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc: Cấp dự báo cấp I (Cấp thấp). Biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng: Khả năng cháy rừng thấp. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

Đôn đốc việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, Hạt Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng đốt dọn thực bì sau khai thác đảm bảo các quy định an toàn về PCCCR.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng và phát dọn thực bì, đốt nương làm rẫy đúng kỹ thuật.

Khi phát hiện cháy rừng, đề nghị thông tin cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 02183.852.921 hoặc 096.123.7866 để phối hợp./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction