Ngày 12/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi công văn đến các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, tình hình thời tiết tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới có diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cấp dự báo cháy rừng ở một số địa phương đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cự kỳ nguy hiểm), khả năng xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) có hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ và thiệt hại có thể xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện một số công việc sau:

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện tốt Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2397/UBND-KTTH ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2021-2022; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh, về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Hoà Bình năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; đổi mới về nội dung và hình thức nhằm tăng hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ rừng và PCCCR.

Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm thực hiện tốt Quy
chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo về lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 trong suốt mùa hanh khô, bố trí lực lượng tuần tra, canh phòng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Sau cháy rừng, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung phương án bảo vệ rừng, PCCCR trên diện tích quản lý; trang bị phương tiện chữa cháy rừng, đầu tư xây dựng, duy tu công trình phòng cháy; tổ chức lực lượng bảo vệ rừng, PCCCR tại chỗ đủ sức ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, tham gia chữa cháy rừng; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Xử lý nghiêm các chủ rừng không thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, PCCCR, để xảy ra cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi thông tin trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng. Khi cấp dự báo đạt cấp IV và V, kịp thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để chủ động có các biện pháp phù hợp. Khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, báo cáo về Chi cục Kiểm lâm theo hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại: 02183.852.921 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Chỉ đạo UBND các xã thực hiện các nội dung:

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức hoặc lồng ghép vào cuộc họp, hội nghị các nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, PCCCR đến từng thôn xóm và các chủ rừng.

- Kiểm tra, rà soát đôn đốc việc xây dựng, bổ sung Phương án bảo vệ rừng và PCCCR; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; huy động các nguồn lực tại chỗ để tổ chức làm mới và tu sửa các công trình PCCCR, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ chữa cháy sẵn sàng phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy rừng; củng cố, kiện toàn các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn bản với nòng cốt là lực lượng Dân quân tự vệ, Kiểm lâm địa bàn và Công an xã, duy trì chế độ trực theo quy định đối với từng cấp dự báo cháy rừng; huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời chữa cháy rừng theo phương án PCCCR đã xây dựng; kịp thời báo cáo lên cấp trên đối với vụ việc khi vượt quá tầm kiểm soát của cấp xã.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động canh tác nương rẫy, trong những ngày nắng nóng, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV và cấp V; tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng theo chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật; yêu cầu các chủ rừng thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction