Ngày 27/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị số 10415/CT-BNN-TCLN về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Ất Mùi năm 2015.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong 55 năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan, đoàn thể và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng đạt được những kết quả có ý nghĩa to lớn. Độ che phủ của rừng không ngừng tăng lên, ước đạt 41,5% vào năm 2014, góp phần phát triển ngành kinh tế lâm nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường,…

Năm 2014, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng các địa phương trong cả nước đã trồng được trên 207 nghìn ha rừng và gần 50 triệu cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ 5,9 triệu ha rừng; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng 377 nghìn ha. Tuy vậy, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng còn thấp; đặc biệt là việc thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng khác mới đạt 35% kế hoạch; tình trạng phá rừng, cháy rừng còn diễn ra phức tạp ở một số địa phương.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Ất Mùi năm 2015, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương thực hiện tốt một số công việc như sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng.

Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Thời điểm tổ chức “Tết trồng cây” đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới Ất Mùi, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5.

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015 theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 và Kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác. Chỉ rõ địa điểm trồng cây, trồng rừng cụ thể; bố trí trồng cây ở những nơi đất trống trong các cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông,…

Nâng cao việc quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.

Sau khi thực hiện “Tết trồng cây”, các địa phương tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức, cá nhân làm tốt; báo cáo kế hoạch tổ chức và kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi và phối hợp chỉ đạo./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T.h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction