Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2372/QĐ-TTg về việc phê duyêt “Đề án điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba vì tại tỉnh Hòa Bình” để điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Ba Vì thuộc địa giới tỉnh Hòa Bình về tỉnh Hòa Bình quản lý để ổn định đời sống của người dân và tạo tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo quyết định, tổng diện tích điều chỉnh về tỉnh Hòa Bình quản lý là 1.114,46 ha, thuộc 2 xã huyện Kỳ Sơn: xã Yên Quang 781,56 ha và xã Phú Minh 332,9 ha. Như vậy diện tích Vườn quốc gia Ba Vì quản lý thuộc địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình sau điều chỉnh là 2.535,95 ha, trong đó: huyện Lương Sơn có diện tích là 274,2 ha thuộc xã Lâm Sơn; huyện Kỳ Sơn có diện tích là 2.261,75 ha, thuộc 4 xã: Yên Quang, Phú Minh, Phúc Tiến và Dân Hòa.

Trong đó nguyên tắc bàn giao đất gồm: Bàn giao rừng và đất lâm nghiệp nguyên trạng, đảm bảo nguyên canh, không xáo trộn các chủ hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; các công trình hạ tầng và lâm sinh đã đầu tư của Vườn quốc gia Ba Vì bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục quản lý sử dụng. ghi tăng vốn cho UBND tỉnh Hòa Bình và giảm vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 970.354.000 đồng, các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư các công trình hạ tầng và lâm sinh được tiếp tục quản lý sử dụng.

Phương án sử dụng đất được quy định cụ thể là:

Đối với diện tích là 58,37 ha đất dưới cốt 100m: Giữ nguyên trạng để các hộ dân sản xuất, canh tác và sản xuất nông nghiệp.

Đối với diện tích 154,14 ha rừng trồng Vườn quốc gia Ba Vì đầu tư: UBND tỉnh Hòa Bình giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý và đầu tư trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ, giữ nguyên diện tích trên đảm bảo phát triển thành rừng.

Đối với diện tích 503,1 ha rừng trồng của các hộ dân: Tiếp tục giao cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp quản lý, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có, thực hiện sản xuất nông lâm kết hợp theo quy định.

Đối với diện tích 398,85 ha khoanh nuôi tái sinh rừng và đất trồng: Tiếp tục giao cho các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp quản lý, sử dụng theo quy định.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức quản lý rừng và đất lâm nghiệp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vườn quốc gia Ba Vì theo quyết định này và quy định hiện hành./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction