Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hòa Bình, là hành lang nối liền vườn quốc gia Cúc Phương giáp khu bảo tồn thiên nhiên Pù luông của tỉnh Thanh Hóa, đây là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi điển hình của vùng chuyển tiếp giữa miền núi Tây Bắc và đồng bằng Sông Hồng, có diện tích rừng tự nhiên lớn, tập trung, trữ lượng giàu và đa dạng về tổthành loài động, thực vật, có nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam.

Với tổng diện tích tự nhiên là 19.254 ha; diện tích rừng đặc dụng là 15.890,63ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 12.171 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 3.719,63 ha nằm trải dài trên 7 xã thuộc hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn.

Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông làrừng thường xanh trên núi đá vôi có độ cao từ 400m đến 1.100m; động vật: có 455 loài thuộc 110 họ của 30 bộ; 32 loài nguy cấp được liệt kê trong sách đỏ thế giới; 53 loài được xếp vào sách đỏ Việt Nam (2007). Theo kết quả điều tra cho thấy, khu bảo tồn có hệ thực vật khá phong phú và đa dạng, bao gồm 667 loài thực vật có mạch thuộc 373 chi của 140 họ đã được ghi nhận, nhiều loài thực vật quý hiếm và đặc hữu. Trong đó có 28 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam (2007), 07 loài ghi trong Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, 10 loài ghi trong danh mục sách đỏ của IUCN/2008 và 14 loài thực vật đặc hữu của Việt Nam.

Trong Khu bảo tồn hiện có 51 thôn; với 2.680 hộ gia đình, 13.500 nhân khẩu, trong đó: dân tộc Mường chiếm 90%, số còn lại là dân tộc Thái và dân tộc Kinh, hiện toàn bộ số dân trên đang sinh sống trong vùng đệm của khu bảo tồn, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, sống phụ thuộc nhiều vào rừng, đây thực sự là áp lực rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong khu bảo tồn.

Trong những năm qua Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn -Ngổ Luông đã xác địnhcông tác quản lý bảo vệ rừng bền vững nhất thiết phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân sở tại, vì chính họ là tác nhân chính có tác động ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Chính vì vậy, bên cạnh việc áp dụng nhiều giải pháp như: Hỗ trợ phát triển sinh kế cho nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị to lớn của rừng; phối kết hợp giữa các ban, ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; xây dựng mô hình “cộng đồng tham gia bảo vệ rừng…” Trong những giải pháp đó giải pháp xây dựng mô hình “cộng đồng tham gia bảo vệ rừng” bằng cách thành lập các Ban tự quản lâm nghiệp thôn, xóm để điều hành và gắn kết chặt chẽ các hộ gia đình trong thôn tham gia bảo vệ rừng thực sự là một giải pháp đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bước đầu việc thành lập các Ban tự quản lâm nghiệp đượcBan quản lý khu bảo tồn phối hợp với UBND các xã: Ngổ Luông, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do. Thí điểm thành lập 07 Ban tự quản lâm nghiệp tại các xóm Trên, xóm Rì, xóm Kháy xã Tự Do; xóm Đèn xã Ngọc Lâu; xóm Khú, xóm Rộc xã Ngọc Sơn và xóm Bo xã Ngổ Luông. Mỗi ban tự quản có từ 5 đến 7 thành viên, hội viên là đại diện các hộ trong thôn, xóm. Các Ban tự quản lâm nghiệp được UBND xã ra Quyết định thành lập, các bước tiến hành để thành lập được Ban tự quản lâm nghiệp xóm là: Trưởng thôn tổ chức họp xóm, tổ chức đại hội xã viên bầu ra các thành viên của ban tự quản, trưởng, phó ban tự quản và các thành viên giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động của Ban tự quản và được trình thông qua đại hội để biểu quyết thông qua, đây là khâu quan trọng nhất để Ban tự quản xây dựng kế hoạch tham gia hoạt động bảo vệ rừng đặc dụng cho cộng đồng. Các điểm chính của kế hoạch là: quy định khu vực tuần tra, thời gian tuần tra trong ngày, lịch tuần tra trong tháng, số lượng người tham gia, trách nhiệm của từng thành viên đi tuần tra bảo vệ rừng và trách nhiệm của làng, của xóm trong việc tham gia tuần tra bảo vệ rừng đặc dụng.

Để Xây dựng các cam kết và kế hoạch phối hợp thực hiện thìKiểm lâm địa bàn phối hợp cùng cán bộ lâm nghiệp xã thảo luận với Ban tự quản lâm nghiệp thôn và cộng đồng xây dựng cam kết bảo vệ rừng, người dân được phép hay bị cấm tác động vào rừng đặc dụng theo pháp luật quy định. Bản cam kết này cũng quy định rõ trách nhiệm của cộng đồng, Ban tự quản, Kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương phối hợp bảo vệ rừng. Trên cơ sở đó, Kiểm lâm địa bàn tiến hành hướng dẫn các thành viên Ban tự quản xây dựng kế hoạch chi tiết tuần tra rừng trong ranh giới khu bảo tồn.

 

Bên cạnh đó, Kiểm lâm địa bàn có nhiệm vụ hướng dẫn các Ban tự quản về các kỹ năng tuần tra và nghiệp vụ cơ bản trong ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm lâm luật. Theo định kỳ, cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng Ban tự quản và các đại diện các nhóm, tổ, hộ gia đình khoảng 10-12 người, đi tuần tra rừng theo các tuyến rừng có nguy cơ bị xâm hại cao. Mỗi chuyến tuần tra rừng kéo dài 01 đến 02 ngày và được Ban tự quản ghi lại thông tin đầy đủ về hoạt động của chuyến tuần tra. Việc làm này đã được sự đồng tình và ủng hộ tích cực của người dân, chính quyền địa phương. Nhiều lần đi kiểm tra, tuần tra theo tuyến đều có sự tham gia của lãnh đạo UBND xã. Nỗ lực này đã góp phần làm giảm rõ rệt số lượng các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

 

Một số kết quả hoạt động của Ban tự quản lâm nghiệp các thôn, xóm:

 

Năm 2013, các Ban tự quản lâm nghiệp đã tổ chức được 70 đợt tuần tra theo tuyến; phát hiện 25 vụ vi phạm; thu giữ 179 hộp gỗ các loại, 03 cưa máy, và kiên quyết không cho những đối tượng không có phận sự vào rừng trái phép. Hỗ trợ Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn bắt giữ và xử lý 64 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tịch thu 3,04m3 gỗ các loại; tịch thu 06 cưa xăng.

 

Năm 2014, các Ban tự quản lâm nghiệp đã tổ chức được 58 đợt tuần tra theo tuyến; phát hiện 10 vụ vi phạm; thu giữ 141 hộp gỗ các loại, tịch thu 01 cưa xăng. Hỗ trợ Hạt Kiểm lâm khu bảo tồnbắt giữ và xử lý 41 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tịch thu 2,57 m3 gỗ các loại; tịch thu 07 cưa xăng.

Có thể thấy rằng từ khi thành lập Ban tự quản lâm nghiệp đến nay các hành vi vi phạm, xâm hại đến tài nguyên rừng trong Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã giảm đáng kể,các vụ chống đối người thi hành công vụ được ngăn chặn kịp thời, rừng đã bình yên trở lại. Kết quả hoạt động của Ban tự quản lâm nghiệp cũng đã tác động tích cực đến nhận thức và ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng, người dân đã tích cực tham gia vào Ban tự quản lâm nghiệp xóm đểbảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên.

 

Với những kết quả đã đạt được từ mô hình Ban tự quản lâm nghiệp thôn, xóm về công tác bảo vệ rừng. Mô hình này sẽ được Ban quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông tiếp tục thực hiện trong năm 2015. Có thể nói rằng công cuộc bảo vệ rừng bền vững và bảo tồn thiên nhiên dựa vào cộng đồng dân cư địa phương là hướng đi phù hợp hiện nay./.

 

Trịnh Hữu Minh

Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction