Ngày 12/10, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành chức năng trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương về rà soát tình hình  chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tổng diện tích phải trồng rừng thay thế là 67.750 ha, trong đó: Các dự án chuyển sang xây dựng công trình thủy điện là 17.840 ha; các dự án chuyển sang mục đích khác là 49.910 ha (các dự án chuyển sang mục đích kinh doanh: 19.699 ha; xây dựng công trình công cộng: 30.211 ha). Lũy kế đến ngày 30/9/2015, cả nước đã trồng rừng thay thế 15.959 ha, đạt 23,6%. Các địa phương tích cực triển khai trồng rừng thay thế gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Tổng số tiền do các chủ dự án nộp về quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên 262 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân được 68.510 triệu đồng. Năm 2015, đã có 23/50 địa phương có kế hoạch trồng rừng thay thế triển khai trồng rừng thay thế, với diện tích 8.089 ha, đạt 36% kế hoạch năm, ước cả năm trồng được 11.660 ha, đạt 52,3% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại tỉnh Hòa Bình, đã trồng rừng thay thế là 34,81 ha; chưa trồng rừng thay thế là 409,99 ha. Trong đó, đang triển khai hoạt động 05 dự án nhà máy thủy điện, 56 dự án khai thác khoáng sản, nhà máy sản xuất, 03 dự án làm đường giao thông, điện. Ngoài ra có nhiều dự án tạm ngừng hoạt động hoặc không thực hiện được (hiện không xác định được chủ đầu tư) do khủng hoảng kinh tế. Trong năm 2016, Sở NN&PTNT tổ chức triển khai phương án trồng rừng thay thế đến các chủ đầu tư, dự kiến trồng rừng thay thế trong quý III năm 2016 là 409,99 ha.

Đánh giá chung, công tác chỉ đạo triển khai trồng rừng thay thế ở nhiều tỉnh chưa thực sự quyết liệt. Hầu hết địa phương chưa chủ động bố trí vốn ngân sách nhà nước để trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển đổi mục đích sang xây dựng các công trình công cộng. Nhiều chủ dự án không chủ động trong xây dựng phương án trồng rừng thay thế cũng như thực hiện nộp tiền để trồng rừng thay thế, hạn chế trong việc quản lý, điều phối tiền thu từ các chủ dự án để triển khai trồng rừng thay thế từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị: Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Đề án trồng rừng thay thế. Rà soát tình hình thực hiện trồng rừng thay thế của các đơn vị và kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành. Đối với UBND các huyện, thành phố, tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Các công trình thủy điện: Hoàn thành trồng rừng thay thế trong năm 2015; các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: hoàn thành trong năm 2016. Các dự án đã nộp tiền về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, UBND các tỉnh khẩn trương chỉ đạo, giải quyết vướng mắc để trồng rừng ngay, không để tồn quỹ. Kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế./.

Nguồn: CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction