Sáng 02/6, tại UBND xã Pà Cò (huyện Mai Châu), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại huyện Mai Châu. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn còn lãnh đạo các Sở, ngành: NN&PTNT, KH&ĐT, LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình trồng chè cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu

6 tháng đầu năm 2017, nhờ sự đầu tư từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm ANCT trên địa bàn huyện Mai Châu. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nhất là các xã, thôn, bản ĐBKK từng bước được cải thiện và nâng cao, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng trong huyện. Toàn huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,3%/năm; số xã thoát khỏi ĐBKK từ 10 xã năm 2015 còn 09 xã ĐBKK năm 2017. Hộ dân tộc thiểu số ĐBKK được hỗ trợ vay vốn để làm ăn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hỗ trợ kỹ năng sản xuất, máy móc thiết bị, giống cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tăng thu nhập. Cơ sở hạ tầng đầu tư tương đối hoàn thiện. Công trình hạ tầng thiết yếu phát huy hiệu quả, giải quyết khó khăn chung của địa phương. Trong 6 tháng, UBND huyện đã cấp được 30.913 lượt thẻ BHYT.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện một số chính sách chưa kịp thời, các nguồn vốn được giao còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu nên việc triển khai thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc thực hiện mô hình điểm ở một số cơ sở để nhân rộng còn hạn chế. Cơ chế quản lý của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất còn rườm rà, giá cả biến động, một số sản phẩm đầu ra không có thị trường tiêu thụ ổn định. Một số chính sách không có kinh phí quản lý dẫn đến khó khăn cho công tác tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện chính sách ở cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mai Châu thời gian qua. Lãnh đạo huyện Mai Châu đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh một số vấn đề như: Đa dạng hóa các nguồn vốn của dự án đầu cho các xã khó khăn trên địa bàn huyện; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; tập trung nguồn vốn để hỗ trợ những hộ có khả năng thoát nghèo phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho thành viên BCĐ cấp huyện và cấp xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mai Châu thời gian qua. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Mai Châu: Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác; đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, tầng lớp dân cư và người nghèo để thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai, phát huy tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo; thực hiện đầy đủ các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017 một cách khách quan để có cơ sở chính xác xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2018; quan tâm phát triển du lịch sinh thái đậm đà bản sắc dân tộc tại xa Hang Kia và Pà Cò; tập trung xây dựng xưởng chế biến chè tại xã Pà Cò. Đối với những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo huyện Mai Châu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan tiếp thu, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

* Trước đó, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, huyện Mai Châu đã đi kiểm tra tình hình Cụm chế biến chè xóm Trà Đáy, xã Pà Cò và thăm mô hình trồng chè cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Pà Cò./.

CTTĐT

 

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction