Kính gửi: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 09/01/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành Văn bản số 29/SNN-PTNT V/v thực hiện Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của BNN và PTNT về ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2016-2020, nhằm cung cấp tài liệu để các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị với sự hỗ trợ của Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2016-2020.

Tải liệu Tải Tại đây:

1. Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tải Tại đây).

2. Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2016-2020 (Tải Tại đây).

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction