Sáng 20/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (2016-2020). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Qua 3 năm (2016-2018) triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020 đều đã hoàn thành trên 65% trở lên, không còn xã dưới 7 tiêu chí và thành phố Hòa Bình dự kiến sẽ đạt chuẩn NTM năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM trong 03 năm khoảng 6.654,7 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt 20,4 triệu/người/năm, năm 2017 đạt 22,6 triệu đồng/người/năm; năm 2018 ước đạt 24,8 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 51 xã đạt tiêu chuẩn NTM, đạt 67% so với kế hoạch được giao; bình quân số tiêu chí xây dựng NTM hiện nay là 12,62 tiêu chí/xã, đạt 85% kế hoạch được giao.

Đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (2016-2020), hội nghị thống nhất: Sau 3 năm triển khai (2016-2018), Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh đạt được kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư, các chính sách giảm nghèo được giải quyết kịp thời đúng quy định, đời sống nhân dân được cải thiện cả về sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Kết quả, cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18% (38.293 hộ nghèo), hàng năm giảm bình quân 3,19%, đạt chỉ tiêu đề ra. Dự kiến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm xuống còn 14,9%, giảm 3,1% so với năm 2017, giảm 9,48% so với năm 2016, giảm bình quân mỗi năm 3,16%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (2016-2018) và đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (2016-2020); đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vẫn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (2016-2018) và giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh (2016-2020). Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM và xây dựng NTM kiểu mẫu; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn; tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ kinh phí đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; báo cáo định kỳ hàng tháng đánh giá; tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và địa phương để các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

Đối với những đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction