Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình. Để thống nhất số liệu báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong lĩnh vực kinh tế hợp tác. Chi cục Phát triển nông thôn Hòa Bình gửi Mẫu biểu để chỉ đạo triển khai, tổng hợp số liệu báo cáo thử nghiệm và tham gia ý kiến và ban hành chính thức, thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Tải Mẫu biểu Tại đây:

Công văn số 124/CCPTNT- KTHT ngày 22/4/2015 V/v thử nghiệm báo cáo số liệu theo mẫu biểu lĩnh vực kinh tế hợp tác

1. Mẫu Phòng

2. Mẫu UBND

3. Mẫu HTX

4. Mẫu Tổ HT

5. Mẫu DN

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction