Sáng 26/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 800 tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.

Ảnh XDNTM Mai châu

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kiểm tra thực tế cho thấy: Năm 2014, huyện Mai Châu đã triển khai tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh tại các xã, hội nghị, tiếp xúc cử tri; lắp đặt pano, áp phích tuyên truyềnchương trình tại các vị trí trung tâm xã, thôn…Đã có 22/22 xã có quyết định phê duyệt quy hoạch chung, 18/22 xã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm, 22/22 xã đã xây dựng xong đề án nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM năm 2014 là 158.610 triệu đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó vốn trực tiếp cho chương trình NTM là 13.781 triệu đồng (kinh phí phân bổ cho 3 xã đăng ký về đích năm 2015 là 7.746 triệu đồng) vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác là 144.829 triệu đồng. Đến cuối tháng 3 năm 2015, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân được hơn 93%. Dự kiến đến tháng 6 sẽ giải ngân hết, không để nguồn vốn tồn đọng. Từ các nguồn vốn trên, các xã đã đầu tư xây dựng Nhà văn hoá xã, làm đường giao thông nông thôn, tu sửa, nạo vét làm mới kênh mương, xây dựng các công trình cơ sở vật chất văn hoá, ….. đến nay 03 công trình nhà văn hoá của 3 xã Mai Hạ, Chiềng Châu, Tòng Đậu đã hoàn thành được 65% khối lượng công việc. Ngoài ra, để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Ban Chỉ đạo 800 huyện đã tiếp tục triển khai các mô hình, dự án có hiệu quả như mô hình nuôi gà, nuôi vịt địa phương, .... Kết quả thực hiện chung về tiêu chí NTM, tính đến đến thời điểm báo cáo, toàn huyện đạt: nhóm 2: số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 03 xã (Tòng Đậu, Mai Hạ đạt 16 tiêu chí; Chiềng Châu đạt 15 tiêu chí); nhóm 3: số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 03 xã (Mai Hịch, Vạn Mai đạt 11 tiêu chí, Nà Phòn đạt 10 tiêu chí); nhóm 4: số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 16 xã, không có xã dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện còn có những tồn tại: Việc huy động nguồn lực trong xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn; năng lực quản lý, điều hành các hạng mục đầu tư nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; kinh phí hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thấp trong khi nhu cầu thực hiện khá lớn; ...

Năm 2015, huyện Mai Châu tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực, tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn, tăng tường xây dựng kết cấu hạ tầng cho 03 xã đăng ký đăng ký về đích năm 2015 (Tòng Đậu, Mai Hạ và Chiềng Châu) để các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM.

Trong quá trình làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng NTM trong thời gian tới. Đồng thời lãnh đạo của huyện và 3 xã điểm quyết tâm tập trung nguồn lực về đích NTM năm 2015.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận cách làm của huyện, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, huyện Mai Châu cần rà soát lựa chọn, cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương đem lại giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập cho người dân như: lợn bản địa, gà H’ Mông, cây có múi, …., tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu hút Doanh nghiệp đầu tư. Quan tâm phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Cân đối các nguồn vốn lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ưu tiên các xã đăng ký về đích năm 2015 và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm. Tập trung đầu tư công trình giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng, áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ để tiết kiệm chi phí; quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn. Khẩn trương tiến hành công tác lập Hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đối với 03 xã đã đăng ký về đích năm 2015. Ban Chỉ đạo 800 huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, huy động sức dân và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM ở mức cao nhất./.

Bùi Tiến Đức

Chi cục Phát triển nông thôn

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction