Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm, sản xuất rượu cần, đồ mây tre đan…trong đó có 2 làng nghề truyền thống được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 gồm: Làng nghề dệt thổ cẩm tại Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu và làng nghề dệt thổ cẩm Làng Lục, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn. Tuy nhiên, theo đánh giá, phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống vẫn mang tính tự phát. Gần 80% các cơ sở không đủ vốn để đầu tư đổi mới kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, thiếu nguyên liệu tại chỗ. Khó khăn trong liên kết đào tạo, thị trường tiêu thụ sản phẩm đề ra yêu cầu phải xây dựng các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm để phát triển làng nghề truyền thống lâu dài.

Dệt thổ cẩm ở Mai Châu tạo ra các sản phẩm có giá trị văn hóa truyền thống của địa phương

 

Tỉnh Hòa Bình xác định trong các năm tiếp theo cần bảo tồn, xây dựng và phát triển được các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống có tiềm năng, lợi thế, tạo thành các sản phẩm có bản sắc, có giá trị văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc trong tỉnh, hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất, xây dựng được đội ngũ nghệ nhân và thợ kỹ thuật lành nghề. Theo đó, phải phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH cũng như các quy hoạch đã được Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt, gắn với quá trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn; phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước; tạo thêm nhiều việc làm, chuyển lao động thuần nông sang lao động đa ngành nghề, lao động chuyên ngành nghề. Phấn đấu năm 2020 giải quyết được trên 80 nghìn lao động làm việc tại các cơ sở ở vùng nông thôn. Khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động; kết hợp hài hòa nhiều quy mô, nhiều loại hình tổ chức và sở hữu, huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển. Hình thành các cụm tiểu thủ công nghiệp, trung tâm thương mại đầu mối ở nông thôn để tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các làng nghề văn hóa du lịch, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm nòng cốt cho sự phát triển. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển những giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương.

Để đạt được mục tiêu đề ra cho đến năm 2020, các giải pháp được xây dựng chủ yếu gồm có: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ ở cơ sở và nhân dân trong phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Các cấp, ngành cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách để phát triển. Đồng thời chú trọng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng làng nghề và thực hiện tốt các chính sách về thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư. Chuyển giao ứng dụng các dây chuyền thiết bị quy mô nhỏ và vừa để đảm bảo các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, hỗ trợ công nghệ mới để tăng hàm lượng sản phẩm chế biến sâu, tiến đến xuất khẩu. Tập trung hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu mây, tre, giang…cung cấp đủ nguyên liệu cho các cơ sở ngành nghề, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tăng vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình kích cầu của nhà nước cho các cơ sở nghề truyền thống. Chú trọng đào tạo nghề tại chỗ cho người lao động ở nông thôn, để người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tại các cơ sở sản xuất sản phẩm nổi tiếng. Dự báo nhu cầu, định hướng thị trường tiêu thụ các sản phẩm và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại…

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction