Ngày 4/7, BCĐ 800 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố nhằm sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 800 phát biểu tại hội nghị

Ngay từ đầu năm 2016, cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh, BCĐ xây dựng NTM tỉnh, huyện đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM trong năm 2016, như: Xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn NTM, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang xây dựng hiện có, sớm hoàn thành công tác đầu tư để khởi công các công trình mới và hoàn chỉnh các công trình thiết yếu khác. Các huyện, thành phố và các xã đăng ký về đích năm 2016 đã thể hiện sự quyết tâm sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất, bằng việc tăng cường chỉ đạo, tăng cường huy động các nguồn lực, tập trung ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án cho các xã đăng ký về đích 2016.

Đến nay, bình quân tiêu chí NTM của các xã trong tỉnh đạt 11,77 tiêu chí/xã (tăng trung bình 0,19 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015); có 31 xã đạt chuẩn NTM; 15 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 92 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 48 xã đạt từ 6-9 tiêu chí và có 5 xã đạt 5 tiêu chí. 6 tháng đầu năm, bình quân tiêu chí NTM của 12 xã đăng ký về đích năm 2016 đạt 14,41 tiêu chí/xã. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM 2016 ước khoảng: 1.479,41 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng NTM đã hỗ trợ cho 12 xã đăng ký về đích 2016 là: 22,63 tỷ đồng (bình quân mỗi xã được hỗ trợ khoảng: 1,87 tỷ đồng/ xã). Hiện nay các xã đang tập trung lập hồ sơ và hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng.

Công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu xây dựng NTM tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú. Các cơ chế, chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả đi vào thực tiễn, nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ trong đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh; hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích phát triển mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mới. Công tác huy động nguồn lực đạt kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương còn gặp những khó khăn dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là: Giao thông, thủy lợi, trường học, môi trường, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa,... đây là những tiêu chí đòi hỏi cần phải huy động nhiều nguồn kinh phí.

Mục tiêu đến cuối năm 2016, có 12 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Bình quân các xã trong tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã và không có xã đạt dưới 6 tiêu chí; 100% số xã hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM. Các huyện, thành phố và các xã trong tỉnh hoàn thành Kế hoạnh xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế còn tồn tại trong công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban chuyên môn; tiến độ thực hiện công tác cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM và việc xây dựng quy chế quản lý quy hoạch. Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư trong Chương trình mục tiêu và nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu đầu tư theo kế hoạch xây dựng NTM của các xã; chưa tạo ra chuyển biến mạnh về chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm về cơ bản là hoàn thành. Với những khó khăn đã chỉ ra trong hội nghị, đồng chí Chủ tịch định hướng trong thời gian tới, xây dựng NTM cần hướng vào mục tiêu hàng đầu là phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Phát huy vai trò của HTX, các DN trong lĩnh vực nông nghiệp, lồng ghép các nguồn vốn. Năm 2016, nhấn mạnh việc thực hiện chủ trương sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn. Đối với 12 xã phấn đấu về đích NTM, cần chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án. Với các xã đạt dưới 15 tiêu chí, BCĐ có chương trình làm việc cụ thể để rà soát, đánh giá và xây dựng giải pháp để hoàn thành mục tiêu từ nay đến cuối năm. Đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, đổi mới nhiều hình thức hơn nữa. Các sở, ngành được giao có báo cáo gửi về văn phòng điều phối để xây dựng cơ chế chính sách và thống nhất các hướng dẫn cụ thể. Lãnh đạo các huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện ở địa phương mình./.

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction