Ngày 15/5/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 472/SNN-PTNT về việc Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai trong mùa mưa bão năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày 27/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tình Hòa Bình đến năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình. Để thống nhất số liệu báo cáo tình hình kết quả thực hiện trong lĩnh vực kinh tế hợp tác. Chi cục Phát triển nông thôn Hòa Bình gửi Mẫu biểu để chỉ đạo triển khai, tổng hợp số liệu báo cáo thử nghiệm và tham gia ý kiến và ban hành chính thức, thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp về thăm Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) - xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Đồng chí Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND xã phấn khởi chia sẻ: Thời gian qua, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân trong xã đã tích cực tham gia. Đặc biệt trong năm 2014, hưởng ứng phong trào thi đua của huyện và tình hình thực tế, xã phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng đường giao thông nội đồng theo tiêu chí NTM” nhằm phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông.

Những năm qua, ngành nghề nông thôn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệ góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho một số bộ phận gia đình ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển các ngành nghề ở nông thôn một cách bền vững sẽ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction