Quản lý chất lượng NLS&TS

Ngày 28/11 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh ban hành thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sởsơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

Theo đó, qua kiểm tra được tổng số 69cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trong đó: 01 cơ sở xếp loại A, 44 cơ sở xếp loại B,01 cơ sở xếp loại C, 03 cơ sở tạm ngừng sản xuất, 19 cơ sở dừng sản xuất, 01 cơ sở không kiểm tra được do chuyển địa điểm; thu hồi 05 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thông báo để các cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thuỷ sản biết kết quả kiểm trađánh giá, tần suất kiểm tra trong thời gian tới và yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu trước thời hạn ghi trong biên bản kiểm tra.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo Tải Tại đây).

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh