Ngày 6/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015. Đồng chí Cao Đức Phát, Uỷ viên TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Hội nghị đã thông qua Quyết định số 445/QĐ-BNN-QLCL về Ban hạnh Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp; Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; dự thảo Quyết định về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Thông báo số 01/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành TW về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo chuyển biến rõ nét về đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, trọng tâm là sản phẩm rau, thịt và thủy sản nuôi. Phấn đấu trong năm 2015 tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014; tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2014; tỷ lệ mẫu giám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vươt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014. Trong năm 2015, các cấp Bộ, ngành TW và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ATTP, trong đó: Thực hiện rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về ATTP nông lâm thủy sản giữa các đơn vị thuộc bộ, giữa TW và địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy định về giám sát ATTP nông lâm thủy sản, tập trung rau, thịt gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi và đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Tổ chức thực thi cơ chế chính sách, pháp luật như: Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực địa sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; kiểm tra, thanh tra, giám sát các sản phẩm nông lâm thủy sản; bên cạnh đó, tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ theo phân công.

Tại Hòa Bình, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong năm 2014, toàn tỉnh có 889 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản. Năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại 623 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó đã cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y cho 22 cơ sở, lực lượng thú y đã kiểm dịch được hơn 600 nghìn con gia súc (Trâu, bò, lơn, dê), hơn 9 triệu con gia cầm, hơn 29 triệu quả trứng, hơn 30 nghìn kg thịt trâu bò,… Đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường và kiểm soát chặt chẽ 24/24 tại các chốt kiểm dịch đã ngăn chặn rất có hiệu quả đối với gà nhập lậu từ Trung Quốc vào địa bàn tỉnh; Ngoài ra, Sở NN & PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, từ đó nhận thức của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp có những chuyển biến tích cực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Đức Phát, Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ghi nhận và đánh giá cao sự thống nhất và quyết tâm của các cấp, ngành về kế hoạch hành động năm VSATTP. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định đây là kế hoạch hết sức quan trọng, bởi đó là sự mong đợi của người tiêu dùng trong nước và là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nông sản nước ta cả trong nước và thị trường xuất khẩu. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các địa phương phải xây dựng kế hoạch của địa phương và triển khai thực hiện kế hoạch có bài bản, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, áp dụng  KH – KT vào nuôi trồng thủy sản, hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương pháp mới; tập trung giám sát vào 2 sản phẩm rau và thịt; tăng cường lực lượng, bố trí kinh phí phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Bên cạnh đó, cần rà soát lai sự phân công, phối hợp giữa các ngành, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction