Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011; Người tiêu dùng có Tám quyền cơ bản là:

1.Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

2.Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3.Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4.Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5.Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6.Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

7.Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8.Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng quy định rõ hai nghĩa vụ của người tiêu dùng là:

1.Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ.

2.Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Tỉnh Hòa Bình với xuất phát điểm là tỉnh Nông nghiệp, dân số ở vùng nông thôn chiếm trên 70 % dân số toàn tỉnh; Nên khi bàn luận về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng của tỉnh Hòa Bình trước hết là phải chú ý tới quyền và nghĩa vụ của bà con Nông dân các dân tộc trong tỉnh…

Trước hết hàng hóa phục vụ cho bà con nông dân là rất đa dạng, trong đó gồm hai nhóm chính;

- Nhóm hàng hóa là vật tư phục vụ sản xuất Nông nghiệp như: Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, máy nông cụ …

- Nhóm hàng hóa phục vụ nhu cầu đời sống như: Lương thực, thực phẩm, những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như quần áo, muối mắm,dầu đèn…

Trong bài viết này chúng tôi khái quát một số nét cơ bản về việc bảo vệ quyền lợi cho người Nông dân khi mua bán hàng hóa là vật tư nông nghiệp:

Theo số liệu của chúng tôi có được hàng hóa là Vật tư Nông nghiệp tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày càng tăng do nhu cầu thâm canh để tăng năng xuất trong trồng trọt và chăn nuôi. Khối lượng tiêu thụ bình quân hai loại hàng chính: Phân bón các loại khoảng 30 000 tấn/năm với giá trị ước 50-80 tỷ VNĐ; Thức ăn chăn nuôi công nghiệp tiêu thụ 20 000 tấn/năm (không kể Chăn nuôi gia công) giá trị ước 180 tỷ VNĐ.

Khi Nhà sản xuất, kinh doanh cố tình gian lận bằng cách làm hàng kém chất lượng hoặc là hàng giả thì hậu quả là rất lớn…và người nông dân phải “gánh” đủ. Ví dụ: Gian lận về ẩm độ trong thức ăn chăn nuôi không ảnh hưởng đến chất lượng chỉ cần tăng 1% thì nông dân trong tỉnh đã thiệt hại khoảng 2 tỷ VNĐ/năm. Phân bón, thức ăn chăn nuôi gian lận về thành phần dinh dưỡng hoặc có chứa chất độ hại sẽ ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi về lâu dài còn ảnh hưởng tới môi trường, tới sức khỏe của người sử dụng nông sản thực phẩm.

Trong ba năm gần đây, tình trạng phân bón và thức ăn chăn nuôi chất lượng không đảm bảo vẫn được đưa vào tiêu thụ trong tỉnh, cụ thể:

- Năm 2010 KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy 7/20 mÉu thøc ¨n ch¨n nu«i(chiếm 35%)vµ 7/10 mÉu ph©n bãn (chiếm 70%)vi ph¹m vÒ chÊt l­îng.

- Năm 2011: Kết quả phân tích cho thấy 3/10 mẫu thức ăn chăn nuôi (chiếm 30%) của 03 cơ sở sản xuất và 5/10 mẫu phân bón (chiếm 50%) vi phạm về chất lượng.

- Năm 2012 phát hiện 01 mẫu TACN ( chiếm 10%), 05 mẫu phân bón ( chiếm 50%) không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn công bố./.

Ks. Phạm Hữu Chiến

Thư ký, Hội BVQL NTD tỉnh Hòa Bình

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction