Từ ngày 16/6/2015 Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối và nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh có hiệu lực thi hành.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân công Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối, nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị có liên quan, gồm các Chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT (Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản, Kiểm lâm, Thủy lợi); UBND các huyện, thành phố; phòng NN&PTNT các huyện, phòng Kinh tế TPHB; UBND các xã, phường, thị trấn. Các đơn vị được phân công có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa các đơn vị phải thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định phân công của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ đầu mối, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối, nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đây là đơn vị tiếp nhận các thông tin phản hồi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo Giám đốc Sở NN&PTNT để kịp thời xử lý./.

Tải Quyết định Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction