Ngày 27/8/2015 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh ban hành Văn bản số 292/TB-QLCL Thông báo Kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

Theo đó, Trong 8 tháng đầu năm 2015, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tiến hành kiểm tra được tổng số 54 cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm được 48 cơ sở trong đó 01 cơ sở xếp loại A, 38 cơ sở xếp loại B, 09 cơ sở xếp loại C và 06 cơ sở đang tạm ngừng và ngừng sản xuất. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo để các cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thuỷ sản biết kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại, tần suất kiểm tra trong thời gian tới và yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu trước thời hạn ghi trong biên bản kiểm tra.

Tải Kết quả kiểm tra, đánh giá Tại đây:

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction