Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp 9 tháng đầu năm 2015, gồm: 176 cơ sở; trong đó: 32 cơ sở xếp loại A; 111 cơ sở xếp loại B; 33 cơ sở xếp loại C. Chi tiết kết quả như sau:

Tải Kết quả Tại đây:

Nguồn: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction