Ngày 16/12/2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 1345/SNN-TY về việc Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo ATVS thực phẩm trước, trong và sau tết nguyên đán. Nội dung như sau:

Ngày 10/12/2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 559/BC-SNN Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2014 và kế hoạch trọng tâm năm 2015. Nội dung như sau:

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo để các cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thuỷ sản biết kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại, tần suất kiểm tra trong thời gian tới và yêu cầu chủ cơ sở phải thực hiện khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu trước thời hạn ghi trong biên bản kiểm tra. Yêu cầu chủ cơ sở sơ chế, chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm thuỷ sản nghiêm túc thực hiện.

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản; Chi cục Thú y; Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thuỷ sản; Chi cục Lâm nghiệp; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố.

Ngày 10/11/2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 1196/SNN-QLCL về việc Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thuỷ sản năm 2014. Nội dung như sau:

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction